Kontrola stavebních prací

Důvěřuj, ale prověřuj, to je zásada, která ve stavebnictví platí ne dvojnásob, ale mnohonásobně. Stavební dozor by měl být váš partner zodpovědný za dodržení projektové dokumentace a kvalitu provedení práce, ale ani u dodávky stavby tzv. na klíč raději nespoléhejte na ostatní. Nejspolehlivější je sledovat, jak stavba roste, pravidelně a…

Přehled materiálů vhodných pro izolace

Kvalitní izolace domu je nutným předpokladem pro jeho účinné zateplení. Podívejme se, jakými prostředky toho lze dosáhnout. Je to zdánlivě jednoduchá stavební poučka: vlhkem uniká teplo. Aby dům byl kvalitně zateplený, musí být suchý, a to znamená dobře odizolovaný od okolního prostředí. Existují běžné izolační postupy, které jsou v souladu…

základy domu

Izolace před betonáží základů

Instalace izolace dříve, než betonujeme základy (vnější izolace), je jedna z nejvýznamnějších metod, která má ochránit stavbu rodinného domu před nežádoucími jevy. Mezi těmito jevy mohou být třeba radon, podzemní tlaková voda, zemní vlhkost a průsak vody, ale také únik tepla. Efektivní izolace základů a zdiva, která brání různým vlivům…

Zeměměřič, první člověk na stavbě

Ještě než začnete stavět, je potřeba využít služeb odborníka, který vám může ušetřit nemalé trable a možné finanční ztráty. A tím nepostradatelným je geodet/zeměměřič. Při koupi pozemku dokáže jen geodet určit, zda průběh hranic pozemků odpovídá platnému stavu vedenému v katastru nemovitostí. Komora geodetů a kartografů přitom doporučuje, aby v…

Jak a čím na vnější ochranu soklu

Sokl patří mezi nejvíce zatěžované partie budovy, proto potřebuje odpovídající ochranu. Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace. Fasáda je vystavena permanentnímu působení povětrnostních vlivů a sokl vzhledem ke svému umístění pod terénem i nad terénem trpí nejvíc. Jde o složitý detail,…

Základová deska pro montované dřevostavby

U montované dřevostavby je základová deska enormně důležitá. Pokud nebude správně zhotovená, nemůže dodavatel stavby ručit za výslednou kvalitu. Z áklady jsou konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení od vrchní stavby do základové zeminy (podloží stavby) prostřednictvím základové spáry. Základová spára je rozhraní mezi základy a základovou půdou. Přes základovou spáru…

Český soběstačný dům (4.): Skutečný začátek stavby – základy

BLOG – Po čtyřech letech oblétávání úřadu jsme v září 2019 konečně získali stavební povolení, respektive souhlas s ohlášením stavby našich dvou vysněných off-grid (ostrovních) domků. Domy jsou svým konceptem i architekturou téměř shodné a my jsme se z logických i finančních důvodů rozhodli postavit nejprve jeden. Nechceme případné chyby opakovat…

Stavba před zimou: Co dokončit a v čem pokračovat

Člověk sice míní, ale počasí může kdykoli měnit. Aby hrubá stavba přečkala zimní počasí bez úhony, je nutné učinit patřičné kroky k jejímu zajištění. Nemusí to ale nutně znamenat předčasné ukončení všech prací na stavbě. Žijeme v době, kdy se kromě rozmarů počasí objevují i další objektivní a stěží ovlivnitelné…

Základy a založení stavby jako předpoklad úspěchu

Prakticky nic z této části hrubé stavby není ve finální podobě domu vidět. Přesto je zásadní pro kvalitu stavby i komfort bydlení. Zednické pořekadlo, že malta – a v našem případě i půda, schová vše, působí při dnešních požadavcích na kvalitu provedení rodinných domů už jako starší vesnický folklor. Při…

Základy dřevostavby

Moderní dřevostavby kladou maximální důraz na přesnost výroby i montáže jednotlivých částí domu. To ale předpokládá bezchybně a profesionálně zhotovené základy. Hned na začátku je třeba připomenout, že se nevyplácí zadat tak důležitý a základová deska, neprověřené či nezkušené firmě. I když v tomto případě něco málo ušetříte, v konečném…

Základy obecně – typy, přehled

Dům nemůže stát bez stabilních základů, to je jasné asi každému. Hmotnost domu se přenáší na základy a jejich prostřednictvím na podloží, tudíž navrhnout a vybudovat ty správné základy není zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Základy zajišťují stabilitu budovy a jejich pozdější úpravy jsou…

Jak stavět tradiční základy

Stavba rodinného domu začíná závažným rozhodnutím, následuje shánění vhodného pozemku v žádoucí lokalitě (pokud už ho nemáte), potom následuje konzultace s projektanty nad vašimi plány a představami, které je třeba uvést do souladu s proveditelnou realitou. Poběháte si po úřadech a když je vše vyřízeno, finance zajištěny a nic vám…

Terénní úpravy vyžadují plán a někdy i razítko

Ať už dokončujete stavbu domu, teprve se na ni chystáte, nebo konečně zkrášlujete okolí své nemovitosti, tohle všechno lze spolu se spoustou dalších činností zahrnout pod označení terénní úpravy. Nemůžete se do nich samozřejmě pustit jen tak bez rozmýšlení, plánování či projektu, občas ani bez potřebné techniky. Některé terénní úpravy…

Základová deska

Plošné základy jsou velmi důležité a závisí na nich kromě jiného stabilita i dlouhodobá funkčnost budovy. Tam, kde není možné z nejrůznějších důvodů realizovat běžné základové pásy (představující bezesporu nejjednodušší a nejlevnější řešení), je vhodnou volbou právě základová deska. Je to jeden z nejspolehlivějších druhů plošných základů a používá se…

Podcenění hydroizolace základů se dokáže ošklivě prodražit

Zcela nepochybně má na dlouhou životnost jakékoli stavby hned po statické stabilitě velký vliv právě vhodná a správně provedená izolace proti vodě a vlhkosti neboli hydroizolace. Je mnoho způsobů, jak bránit pronikání vlhkosti a vody do konstrukce. Zaměříme se na možnosti a způsoby provedení hydroizolace u základů staveb. Obsah článku:K…

Trhliny od promrzání zeminy pod základy

Změny teploty mají samozřejmě vliv na podkladovou vrstvu, ať už je tvořena jednotným podložím nebo se skládá z různorodých hornin. Při výrazných změnách teplot dochází k pnutí a dalším pohybům, především při výrazném ochlazení může dojít k působení velkých sil na základy konstrukce, což může ovlivnit stabilitu budovy i být…

Trhliny na objektu založeném na více různých horninách

Když se na budově začnou objevovat trhliny, je to více než jasný signál toho, že něco je špatně. Příčiny mohou být samozřejmě různé, někdy se dokonce může spojit hned několik důvodů dohromady. První tendencí bývá hledat chyby v projektu nebo v nekvalitně odvedené práci stavbařů, přitom ale může jít i…

Trhliny způsobené změnou vlhkosti některých hornin

Podloží má vždy výrazný vliv na stabilitu i další vlastnosti konstrukcí, to vcelku logicky vyplývá z faktu, že pokud jsou věci v bezprostředním kontaktu, samozřejmě se navzájem ovlivňují. U podkladových hornin záleží na jejich složení, stejnorodosti nebo naopak odlišnosti a pochopitelně i na dalších vlastnostech, k nimž v neposlední řadě…

Stavíme z pórobetonu: Dům jako bílá stavebnice

Pórobeton patří k moderním stavebním materiálům s řadou výhod pro stavbu rodinného domu svépomocí. Rozebereme, které to jsou. Proč stavět z pórobetonu? Bílý pórobeton Ytong se vyznačuje zdravotní a hygienickou nezávadností a výbornými fyzikálními vlastnostmi. Nepřidávají se do něj žádné nezdravé chemické látky a má nejnižší míru radioaktivity ze všech…

SPECIÁL: Stavba domu od základů po střechu

Obsah článku: Začínáme stavět: Základy a založení stavbyNa počátku je výběr materiáluStavba střechy od základuRozvody vody a plynu: Žíly a tepny domuVýběr a montáž oken a dveří Začínáme stavět: Základy a založení stavby Základy nesou celou tíhu domu a jeho stabilitu, v mnohém určují i jeho zdraví. Řeč bude o…

SPECIÁL: Nový dům krok za krokem – od základů až po střechu

Obsah článku:1. Plánujeme stavbu2. Zakládáme stavbu3. Jaký materiál pro stavbu zvolit?4. Odborníci radí: Improvizace na stavbu nepatří5. Než pozvete pokrývače 6. Pozor na okna a dveře Plánujeme stavbu Nespornou výhodou bydlení v rodinném domě je svoboda a soukromí na vlastním „kousku“ země, kontakt s přírodou, více prostoru pro dobrovolnou seberealizaci…

Stavba svépomocí – 2. díl: Pevné kořeny domu

SERIÁL – Vše, co má spolehlivě a dlouho fungovat, potřebuje především pevné základy. Platí to nejen pro život, ale i pro váš plánovaný dům. Typ a provedení základů závisí na několika faktorech. Základům patří v projektové dokumentaci samostatná část. U pozemků se složitějšími geologickými podmínkami musí být vypracovaná podrobněji. Již před vypracováním…

Stavba našeho domu – 4. díl: Betonáž základů

SERIÁL – Po vytyčení stavby na pozemku a vybagrování základů se zaměříme na betonování základových pasů a lití základové desky. Velkým pomocníkem bylo ztracené bednění. Po vybagrování základových pasů přišla řada na betonování, ale nejprve bylo nutné vyřešit jednotlivé přípojky inženýrských sítí. Na vyznačená místa naplánovaných prostupů do domu umístil přítel paní…

Stavba našeho domu – 3. díl: Základy a přípojky

SERIÁL – V minulém díle seriálu jsme se zabývali procesem budování studny, při kterém paní Kristýna získala velmi cenné zkušenosti a poučení. Dnes se zaměříme na základy, základovou desku a přípojky. Nejprve, než došlo na hloubení základů, začala paní Kristýna obvolávat dotčené správce sítí, aby mohlo dojít k přivedení inženýrských sítí na hranice pozemku. Konkrétně…