Trhliny na rozhraní různých materiálů nosné svislé stěny

Nosné konstrukce jsou základem všech objektů. Jakékoliv neodborné zásahy do nosných konstrukcí mohou narušit statiku celého objektu. Rozlišujeme vodorovné nosné konstrukce, které tvoří základy pater a stropů a svislé nosné konstrukce, které rozdělují prostor na jednotlivé místnosti a dávají budově výsledný tvar. Druhy svislých konstrukcí Svislé konstrukce mohou být nosné…

Trhliny od promrzání zeminy pod základy

Změny teploty mají samozřejmě vliv na podkladovou vrstvu, ať už je tvořena jednotným podložím nebo se skládá z různorodých hornin. Při výrazných změnách teplot dochází k pnutí a dalším pohybům, především při výrazném ochlazení může dojít k působení velkých sil na základy konstrukce, což může ovlivnit stabilitu budovy i být…

Trhliny ve svislých nosných konstrukcích v důsledku oslabení

Nosná konstrukce je považována za základní konstrukci ve stavitelství. Dodává budově pevnost, tuhost a odolnost. Je základním prvkem pro jakoukoliv další montáž, nesmí být porušena, protože deformace ohrožují statiku celé budovy. Špatně navržené a smontované nosné prvky mohou zapříčinit deformace nebo zřícení celé stavby. Základní rozdělení svislých konstrukcí Nejzákladněji můžeme…

Trhliny na objektu založeném na více různých horninách

Když se na budově začnou objevovat trhliny, je to více než jasný signál toho, že něco je špatně. Příčiny mohou být samozřejmě různé, někdy se dokonce může spojit hned několik důvodů dohromady. První tendencí bývá hledat chyby v projektu nebo v nekvalitně odvedené práci stavbařů, přitom ale může jít i…

Trhliny v nenosných konstrukcích vyvolané deformacemi jiných konstrukcí

V problematice trhlin je vhodné si nejdříve rozdělit konstrukce na nosné a nenosné. Vodorovné nosné konstrukce jsou základy pater a stropů. Rozdělují prostor vertikálně a přenáší veškerý tlak do svislých nosných konstrukcí. Skládají se z nosné konstrukce, podlahy a podhledů. U moderních industriálních budov mohou podlahy i podhledy chybět, jejich…

Trhliny a boule v omítce, opadávání omítek

Základem celého estetického dojmu z budovy je omítka, pokud podceníme tuto část, tak povrchové úpravy zdí nebudou dobře držet nebo budou působit nevzhledně. Omítka neovlivní chování domu po statické stránce, ale dodá mu požadovanou krásu a vlastnosti. Základní pravidla pro nanášení omítky Nejsnadnější práci s nanesením omítky budeme mít na…

Vypadávání a trhliny ve spárovací hmotě obkladů a dlažeb

Kdo by netoužil po tom, aby koupelna oblepená obklady a kuchyně s položenou dlažbou nebyla po dlouhá léta krásná na pohled? Jenže zub času může na obkladech a dlažbě zanechat jednu nepěknou věc: drolící se spáry a trhliny ve spárovací hmotě. Postupně dochází k vypadávání spárovací hmoty, a nám nezbude…

Trhliny od koncentrace napětí v místě uložení trámu

Trámy jsou dřevěný stavební materiál, který se získává ze středu kmene stromu. Na průřezu mají obdélníkový nebo čtvercový tvar. Dřevo je tradičním stavebním materiálem, který se vrací znovu na scénu díky dřevostavbám a moderním srubům. Při zachování správných technologických postupů, jde o velmi trvanlivý materiál. Použití trámů Nejčastěji můžeme trámy…

Trhliny od nedostatečného zakotvení pozednic

Dřevo je velmi starý a stále velmi používaný materiál. Staví se z něj různé přístavky, chaty, krovy, stropní konstrukce a dokonce celé domy. Vyniká skvělými vlastnostmi a snadno se s ním pracuje. Ze středu stromů se v pile řežou trámy, které můžeme využít na stavbu krovů, kterými se budeme blíže…

Trhliny a boule v povrchové úpravě zateplovacích systémů

Zateplovací systém je dnes už standardem, který je pro majitele rodinných domů důležitou položkou, na níž při konstrukci stavby nemůžou zapomenout. Zateplení domu pomáhá udržovat příjemnou teplotu v interiéru, zároveň také šetří finanční konto domácnosti. Přestože se na výdajích za energie dá díky zateplovacím systémům ušetřit poměrně slušná částka, je…

Trhliny vlivem nedostatečného vodorovného ztužení

Krov je nosnou konstrukcí celé střechy, obvykle je tvořen ze dřevěných trámových prken, které se získávají ze středu kmene stromu na pile. Dřevo je tradiční stavební materiál, který zažívá díky dřevostavbám a moderním srubům svoji renesanci. Najdeme ho jako součást mnoha různých konstrukcí na domě a stavbu rodinného domu bez…

Trhliny způsobené změnou vlhkosti některých hornin

Podloží má vždy výrazný vliv na stabilitu i další vlastnosti konstrukcí, to vcelku logicky vyplývá z faktu, že pokud jsou věci v bezprostředním kontaktu, samozřejmě se navzájem ovlivňují. U podkladových hornin záleží na jejich složení, stejnorodosti nebo naopak odlišnosti a pochopitelně i na dalších vlastnostech, k nimž v neposlední řadě…

Trhliny v železobetonových stropních deskách

Železobeton se řadí mezi kompozitní materiály, kompozit je materiál složený alespoň ze dvou nebo více složek s různými vlastnostmi dávající výsledné hmotě vlastnosti nové, které nemá ani jedna ze složek. Jak název napovídá je složen z betonu a železa. V železobetonu vynikne vysoká odolnost betonu proti tlaku. Beton disponuje velmi…