Cena domu: Co všechno rozhoduje a kde se dá ušetřit

Jen málo stavebníků rodinných domů má to štěstí, že je netrápí nemilosrdná otázka, kolik bude nové bydlení stát peněz. Lákavé vizualizace až příliš často klamou nízkou částkou. Cena domu se odvíjí od celé řady faktorů a obestavěný prostor či krásná fasáda hrají jenom dílčí roli. O tom, co všechno „je…

Konstrukce pasivního domu

V zásadě jsou dvě možnosti: tradiční těžké zděné a v posledních desetiletích se prosazující lehké konstrukce na bázi dřevostaveb. Každý typ konstrukce i druh materiálu má svá specifika a z nich plynoucí přednosti a eventuální zápory. Dřevostavba v pasivním standardu – zásadní je zvolená konstrukce, skladba obvodových stěn a jejich…

dům ze Sendwix

Stavebnicové konstrukční systémy pro efektivní a přesnou stavbu

Podstatou stavebnicového systému je jeden materiál pro celou stavbu a také soustava rozměrově i technicky kompatibilních prvků (dílců) pro celou stavbu – soklové tvárnice, tvarovky pro nosné obvodové a vnitřní zdivo, příčky, překlady, komínové tvarovky, věncové tvarovky a podobné jsou vyrobené z téhož materiálu a sdílejí jednotnou rozměrovou řadu. Rámcem je…

Cihly, nebo beton? Výběr stavebního materiálu

Výběr stavebního materiálu je klíčovým faktorem pro stavební náročnost i budoucí kvalitu života v domě. V zorném poli výrobců je tedy mnoho někdy i protichůdných požadavků, jejichž výslednicí by měly být spolehlivé a trvanlivé stavební materiály. Každý má jinou představu o ideálním domě – u někoho se tato představa zhmotní…

Dřevěný dům levnější nebývá

ROZHOVOR – O zkušenostech se systémy moderních dřevostaveb s námi hovořila architektka Gabriela Kaprálová. Co bývá u stavebníků hlavním motivem při volbě dřevostavby? Určitě je to v první řadě vztah k materiálu, k přírodě, ekologický pohled na bydlení a také rychlost výstavby. Někteří stavebníci očekávají, že dřevostavba bude levnější než…

Panelové dřevostavby

Panelové dřevostavby, přesněji vyjádřeno domy montované z velkoplošných dílců na bázi dřeva, si získávají čím dál větší oblibu. Přírodní charakter a rychlá a jednoduchá výstavba se přímo nabízejí jako jejich hlavní výhody, nejsou ale zdaleka jediné. Na našem území se nejčastěji budovaly domy roubené z masivních trámů nebo hrázděné z…

Cesta k moderní dřevostavbě

Pokud uvažujete o stavbě nového domu a uvažujete o sendvičové prefabrikované dřevostavbě, připravili jsme pro vás základní informace, jak přípravný proces i stavba takového domu probíhá. Sendvičovou dřevostavbu na první pohled od běžného zděného domu nerozeznáte; odlišnosti jsou v konstrukci, vlastnostech, rychlosti výstavby a dalších výhodách. Nejprve si řekneme, co…

Trhliny od promrzání zeminy pod základy

Změny teploty mají samozřejmě vliv na podkladovou vrstvu, ať už je tvořena jednotným podložím nebo se skládá z různorodých hornin. Při výrazných změnách teplot dochází k pnutí a dalším pohybům, především při výrazném ochlazení může dojít k působení velkých sil na základy konstrukce, což může ovlivnit stabilitu budovy i být…

Zvednutí hladiny podzemní vody k podzemí stavby a její pronikání do konstrukcí

Pokud dochází ke zvýšení hladiny podzemní vody, vždy mívá nějakou konkrétní příčinu. A navíc to pro stavebníka nebo majitele nemovitosti nebývá nijak příjemné zjištění, zejména pokud ono zvýšení hladiny bude příčinou pronikání vlhkosti a vody do konstrukce objektu. Vždy je velmi důležité včasné zjištění příčin tohoto jevu a následně hledání…

Nedostatečná zvuková izolace obvodových konstrukcí domů

Jako by nestačilo, že je občas slyšet zadupání nebo hlasitě puštěnou hudbu od sousedů, vnější zvukové ruchy bývají ještě nepříjemnější. Navíc s tramvajemi, auty nebo jiným hlukem z vnějšku si to nemůžeme vyříkat jako se sousedy. Stejně tak ani nelze hledat společně rozumné řešení, tady to zbývá jen a jen…

Nedostatečná vzduchotěsnost obálky budovy

Obálka budovy je realizována především za účelem ochrany celého domu před škodlivými vlivy a tudíž se jedná o konstrukci, která by měla zaručovat dostatečnou vzduchotěsnost. Právě tato vzduchotěsnost je totiž důležitá k zamezení energetických ztrát, tradičně je spojována především s problémem okenních spár a míst styku obvodových dílců u panelových…

Tepelné mosty v obvodových konstrukcích

Tepelné mosty mohou u obvodových konstrukcí znamenat značný problém, proto je jejich řešení třeba věnovat velkou pozornost a snažit se jejich vznik co nejvíce eliminovat. Rozhodně je nelze podceňovat, protože výsledný dopad případného tepelného mostu může být pro celou stavbu velmi nežádoucí. Tepelné mosty totiž přinášejí s sebou výrazné dopady…

Zatékání vody do konstrukcí v důsledku dodatečného poškození izolace

Voda si v mnoha případech dokáže najít cestu, která jí umožní dostat se na různá místa, často bohužel i tam, kam zrovna nechceme. Její síla by se rozhodně neměla podceňovat, protože pokud problém se zatékáním do rodinného domu, garáže, sklepa nebo naopak do horních částí stavby jako je podkroví majitele…

Trhliny na objektu založeném na více různých horninách

Když se na budově začnou objevovat trhliny, je to více než jasný signál toho, že něco je špatně. Příčiny mohou být samozřejmě různé, někdy se dokonce může spojit hned několik důvodů dohromady. První tendencí bývá hledat chyby v projektu nebo v nekvalitně odvedené práci stavbařů, přitom ale může jít i…

Trhliny způsobené změnou vlhkosti některých hornin

Podloží má vždy výrazný vliv na stabilitu i další vlastnosti konstrukcí, to vcelku logicky vyplývá z faktu, že pokud jsou věci v bezprostředním kontaktu, samozřejmě se navzájem ovlivňují. U podkladových hornin záleží na jejich složení, stejnorodosti nebo naopak odlišnosti a pochopitelně i na dalších vlastnostech, k nimž v neposlední řadě…