Izolace z přírodních materiálů: Účinné a ekologické alternativy zateplení

Zateplování rodinných domů a obytných budov je a patrně ještě dlouhou dobu bude každodenním tématem. V tomto smyslu přináší zajímavé možnosti stále se rozšiřující kategorie izolací na přírodní bázi. Úvodem bychom rádi vymezili pojem izolantů na přírodní bázi, resp. jak chápeme pojem „přírodní“ a kritéria, podle nichž jsme jejich výběr…

kontejnerový minidomek

Kontejnerový minidomek (5.): Elektřina, rekuperace, izolace

BLOG ČTENÁŘE – Vítejte u dílu plného izolací. Jedno je jisté: izolace je jednou z nejdůležitějších prací na kontejnerovém domě, nebo v našem případě, kontejnerovém tiny house – minidomku. Zaizolování je třeba věnovat dostatek pozornosti a pečlivé práce. Stavba se vám za to odvděčí teplotním komfortem. Ať už půjde o…

Dřevěné střešní okno Aron FTS-V

Rychlé úspory tepla pro dům i byt

Když nevyrobíte, uspoříte. To je o teplu (či chlazení) až banálně známá poučka. Jak to udělat ale rychle a ekonomicky výhodně? Nabízíme vám několik řešení. Ceny energií letí v poslední době nezadržitelně vzhůru a mnoho lidí se proto potýká s otázkou, jak náklady na vytápění domácnosti snížit. Úvodem si proto…

Izolace fasády: Je z čeho vybírat

Vhodným a správně provedeným zateplením je možné uspořit až 30 % nákladů na vytápění, což je při stále se zvyšujících cenách energií nezanedbatelná částka. Pro konečný vzhled domu není určující, jestli byl vybudován z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic, litého betonu nebo dřevěných panelů. Fasáda, kterou pro obvodovou konstrukci zvolíte, totiž…

Přehled materiálů vhodných pro izolace

Kvalitní izolace domu je nutným předpokladem pro jeho účinné zateplení. Podívejme se, jakými prostředky toho lze dosáhnout. Je to zdánlivě jednoduchá stavební poučka: vlhkem uniká teplo. Aby dům byl kvalitně zateplený, musí být suchý, a to znamená dobře odizolovaný od okolního prostředí. Existují běžné izolační postupy, které jsou v souladu…

základy domu

Izolace před betonáží základů

Instalace izolace dříve, než betonujeme základy (vnější izolace), je jedna z nejvýznamnějších metod, která má ochránit stavbu rodinného domu před nežádoucími jevy. Mezi těmito jevy mohou být třeba radon, podzemní tlaková voda, zemní vlhkost a průsak vody, ale také únik tepla. Efektivní izolace základů a zdiva, která brání různým vlivům…

Jaké vlastnosti musí mít dřevo určené na krov

Dřevěný krov jako základ střechy je naprostou klasikou v případě většiny stavebních projektů. Správný výběr dřeva, izolace a krytiny pak patří mezi klíčová rozhodnutí. Krov má v domě klíčovou roli, kromě toho, že jde o nosnou střešní konstrukci, také pečuje o přenášení zátěže ze střešního pláště do nosných zdí. K…

Zimní zahrada: Energetické nároky v zimě

Zimní zahrada sice příjemně rozšiřuje interiér domu, ale výrazně zvedá energetické náklady. Nebo je to tak, že může pomoci s šetřením energie a částečně pomáhat s vytápěním? Záleží to na tom, jak chytrou zimní zahradu máte. Pasivní energetika zimní zahrady Pokud máte zimní zahradu oddělenou od domu zděnou stěnou a…

Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při izolačních pracích

Fasádou domu se ztrácí 30 až 35 % veškerého tepla a okny přibližně 10 až 15 %. Dohromady se tedy svislými obvodovými konstrukcemi ztrácí téměř polovina veškerého tepla, které budově dodáváme. Stoupající výše nákladů za vytápění a náš komfort v letních i zimních měsících bývají rozhodujícími faktory pro izolační práce…

Převzetí stavebních prací (2.): Průběžná kontrola

SERIÁL – Postavit si vlastní dům je pro většinu z nás jeden z životních snů. Stavba rodinného domu však není jednoduchá ani levná záležitost. I z toho důvodu je důležitá nejenom finální kontrola při přebírání stavby, ale i kontrola průběžná. Obecně lze říci, že pokud si necháváte postavit nemovitost na…

Jak a čím na vnější ochranu soklu

Sokl patří mezi nejvíce zatěžované partie budovy, proto potřebuje odpovídající ochranu. Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace. Fasáda je vystavena permanentnímu působení povětrnostních vlivů a sokl vzhledem ke svému umístění pod terénem i nad terénem trpí nejvíc. Jde o složitý detail,…

Izolace pro teplo i chlad

Ceny energií rostou, a jak nás odborníci ujišťují, budou růst i nadále. Zateplování rodinných domů a obytných budov tak je a patrně ještě dlouhou dobu bude vysoce aktuálním tématem. O zateplování se mluví v souvislostech s finančními úsporami, úsporami energií, ekologií či zelenými dotacemi. Ale vyplatí se skutečně k vynaloženým…

Obytné podkroví

K rozhodnutí modernizovat podkroví často vedou praktické provozní důvody – potřeba rozšířit obytný prostor nebo vylepšit energetickou efektivitu daného interiéru. Než se pustíte do budování obytného podkroví, je třeba prověřit, zda to vaše nemovitost umožňuje, či zda by náklady nebyly zbytečně vysoké. Tvar střechy, její sklon, světlou výšku místnosti či…

Tajemství kvalitní střechy

Střecha patří k nejsložitějším částem domu a zároveň je nejcitlivější na nejrůznější poruchy a neduhy. Z toho vyplývá, že se návrhu střechy, výběru krytiny i všem řemeslným pracím musí věnovat náležitá pozornost. Střechu můžeme rozdělit na nosný systém, střešní krytinu a izolaci. Nejprve je třeba stanovit tvar střechy, protože od…

Materiály a řešení pro zateplení a chlazení

Úspory a šetření v oblasti zateplování jsou součástí celospolečenského trendu. O izolačních materiálech se mluví v souvislostech s finančními úsporami, úsporami energii, ekologií či zelenými dotacemi. Volba izolantu a technologie jsou v tomto smyslu klíčové. Výzkumy a měření ukazují, že kvalitní tepelnou izolací budov je možné snížit spotřebu energie na…

Podkroví

Půda nemusí sloužit jenom jako odpadiště starého nábytku, na který se bude prášit. Šikovnou přestavbou lze získat unikátní nový pokoj nebo rovnou podkrovní byt, který lze pronajmout. Než se ale vaše fantazie naplno rozlétne, je třeba přistát na zemi a dobře si všechno o rekonstrukci půdních prostorů rozmyslet. Podkroví má…

Pronikání vody z koupelny do podlah a stěn

Koupelna nemůže bez vody samozřejmě fungovat, ovšem s vodou se to musí umět – jakmile se dostane někam, kam nepatří, dokáže napáchat pořádné škody. V bytových interiérech se používá mnoho materiálů, které jsou na citlivost vysoce citlivé, navíc může prosakující voda poškodit i samotnou konstrukci domu. Pronikání vody může probíhat…

Tepelné mosty v obvodových konstrukcích

Tepelné mosty mohou u obvodových konstrukcí znamenat značný problém, proto je jejich řešení třeba věnovat velkou pozornost a snažit se jejich vznik co nejvíce eliminovat. Rozhodně je nelze podceňovat, protože výsledný dopad případného tepelného mostu může být pro celou stavbu velmi nežádoucí. Tepelné mosty totiž přinášejí s sebou výrazné dopady…

Zatékání vody do konstrukcí v důsledku dodatečného poškození izolace

Voda si v mnoha případech dokáže najít cestu, která jí umožní dostat se na různá místa, často bohužel i tam, kam zrovna nechceme. Její síla by se rozhodně neměla podceňovat, protože pokud problém se zatékáním do rodinného domu, garáže, sklepa nebo naopak do horních částí stavby jako je podkroví majitele…

Nahromadění vody v zásypech kolem suterénu a proniknutí vody přes nedostatečnou izolaci

Voda je pro stavebníka nezbytným pomocníkem, ovšem v některých situacích se může stát také jeho noční můrou. Pokud se například začne hromadit ve větším množství v zásypech okolo budovy a pronikat do suterénu, je to opravdu závažný problém. Často je příčinou nevhodně, neodborně nebo nedostatečně provedená hydroizolace nebo drenáž, důvodů…

Zatékání vlivem nefunkční doplňkové izolace pod krytinou

Přišla pořádná bouřka, pršelo intenzívně několik dnů a najednou jste zjistili, že se voda dostala ve značném množství i pod doplňkovou izolaci pod krytinou? Co bylo špatně, abyste se podobné katastrofě propříště vyhnuli? Nebo ještě lépe – zjistěte, jak má být doplňková izolace správně nainstalována a z jakých důvodů se…

Zaplavení povrchu terénu v okolí objektu, proniknutí vody nad izolaci

Možná i vy máte zkušenost se záplavami a proniknutím vody do sklepů a suterénu. Nebo třeba jen přemýšlíte, jak je na tom váš dům s opatřeními a izolací proti pronikání vody v těchto případech. K proniknutí vody může docházet v případě, že je okolí domu zaplaveno a dům je delší…

Pronikání vody do objektu v místě ukončení izolace suterénu

Jakýkoli průnik vnější vlhkosti do objektu je nežádoucí a snažíme se mu vždy zabránit. K tomu slouží především hydroizolace, prováděná u staveb už od nejspodnější dostupné úrovně, u budov se suterénem tedy dokonce pod úrovní okolního terénu. Pro návrh i realizaci správného odizolování proti vnikání vody jsou stanoveny normy a…