základy domu

Izolace před betonáží základů

Instalace izolace dříve, než betonujeme základy (vnější izolace), je jedna z nejvýznamnějších metod, která má ochránit stavbu rodinného domu před nežádoucími jevy. Mezi těmito jevy mohou být třeba radon, podzemní tlaková voda, zemní vlhkost a průsak vody, ale také únik tepla. Efektivní izolace základů a zdiva, která brání různým vlivům…

Jak a čím na vnější ochranu soklu

Sokl patří mezi nejvíce zatěžované partie budovy, proto potřebuje odpovídající ochranu. Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace. Fasáda je vystavena permanentnímu působení povětrnostních vlivů a sokl vzhledem ke svému umístění pod terénem i nad terénem trpí nejvíc. Jde o složitý detail,…

Podcenění hydroizolace základů se dokáže ošklivě prodražit

Zcela nepochybně má na dlouhou životnost jakékoli stavby hned po statické stabilitě velký vliv právě vhodná a správně provedená izolace proti vodě a vlhkosti neboli hydroizolace. Je mnoho způsobů, jak bránit pronikání vlhkosti a vody do konstrukce. Zaměříme se na možnosti a způsoby provedení hydroizolace u základů staveb. Obsah článku:K…

Izolace a těsnost pasivního domu

Kromě samotného architektonického konceptu pasivního domu, založeného na jednoduchosti a optimální orientaci ke světovým stranám, jsou zásadními předpoklady pasivity také minimální tepelné ztráty. Je nutná dostatečná tepelná izolace obálky domu a neprůvzdušnost obálky. Seznamte se se zkušenostmi ze stavby svépomocí. Tepelná izolace a vzduchotěsnost spolu u pasivního domu souvisejí jako…

Problém jménem vlhkost

Velikým problémem, který často provází rekonstrukce staveb všech typu, je vlhkost. V souvislosti s tímto tématem nejčastěji zaznívají dvě otázky: jak zabráním vlhkosti, aby do domu pronikla, a pokud se tak stane, jak ji dostat pod kontrolu? Každá budova je permanentně vystavena působení povětrnosti, zemní a vzdušné vlhkosti, výkyvům teplot…

Odborník radí: Jak na odvlhčení zdí

Dříve či později začne vlhnout téměř každá zeď, tvrdí Jan Gebauer, zástupce firmy, která u nás jako jediná nabízí vysušení a hydroizolaci zdí pomocí injektáže WetBrick gelu z překřížených polymerů. Zeptali jsme se ho, čím se tato metoda liší od jiných typů sanace vlhkého zdiva. RADÍ: Ing. Jan Gebauer, jednatel firmy WetBRICK,…

Úspěšné řešení problémů s vlhkostí se ukrývá v detailech

ROZHOVOR – Při rekonstrukcích staveb všech typů se často objevují problémy s vlhkostí. Bez kvalifikovaného řešení tohoto problému rekonstrukce nebude úspěšná. Do problematiky nás zasvětí Ing. Petr Štěpnička ze společnosti Remmers, odborník na sanaci a izolaci staveb. Čím vlastně vlhkost ve stavbě škodí? Jakýkoliv objekt, který není dobře izolován, má…

Příběh našeho domu – 2. díl: Stavba přízemí a sklepa

SERIÁL – Po úvodní etapě byl původní řadový dům téměř zbourán a konečně jsme mohli zahájit stavební práce. V této fázi jsme se museli vypořádat především s izolací proti zemní vlhkosti a se statickými problémy. Předně bylo potřeba zabránit vzlínání vlhkosti ve stávajícím zdivu. Rozhodli jsme se pro bezpečné řešení…

Sokl, ten tvrdý život má. Jak ho co nejlépe chránit?

Sokl patří mezi nejvíce zatěžované partie budovy, proto potřebuje odpovídající ochranu. Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace. Je permanentně vystaven působení povětrnosti, zemní a vzdušné vlhkosti, výkyvům teplot a zároveň je namáhán i staticky. Také čelí agresivním solím, které rozrušují jeho povrch a hlodají…

Stavba našeho domu – 6. díl: Příčky a izolace desky

SERIÁL – V minulém díle seriálu jsme se zabývali výběrem stavebního materiálu a budování obvodových zdí, nyní se zaměříme na příčky a izolaci základové desky. Stěny již stojí, nyní přichází na řadu příčky. Připomeňme si, že dům je jednopatrový, takže v přízemí paní Kristýna použila příčkovky Porotherm o tl. 11 cm a v patře Ytong o tl. 10 cm,…

Dodatečná versus integrovaná izolace

ROZHOVOR – Volba stavební konstrukce pro nový dům úzce souvisí s otázkou, zda se bude dodatečně zateplovat, nebo má již izolaci v sobě nějakým způsobem integrovanou, případně se obejde úplně bez ní. O porovnání jednotlivých variant jsme požádali Ing. Pavla Heinricha z firmy Heluz. Dají se porovnat dva domy, z nichž jeden je z jednovrstvého…