základy domu

Izolace před betonáží základů

Instalace izolace dříve, než betonujeme základy (vnější izolace), je jedna z nejvýznamnějších metod, která má ochránit stavbu rodinného domu před nežádoucími jevy. Mezi těmito jevy mohou být třeba radon, podzemní tlaková voda, zemní vlhkost a průsak vody, ale také únik tepla. Efektivní izolace základů a zdiva, která brání různým vlivům…

Jak a čím na vnější ochranu soklu

Sokl patří mezi nejvíce zatěžované partie budovy, proto potřebuje odpovídající ochranu. Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace. Fasáda je vystavena permanentnímu působení povětrnostních vlivů a sokl vzhledem ke svému umístění pod terénem i nad terénem trpí nejvíc. Jde o složitý detail,…

Základová deska pro montované dřevostavby

U montované dřevostavby je základová deska enormně důležitá. Pokud nebude správně zhotovená, nemůže dodavatel stavby ručit za výslednou kvalitu. Z áklady jsou konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení od vrchní stavby do základové zeminy (podloží stavby) prostřednictvím základové spáry. Základová spára je rozhraní mezi základy a základovou půdou. Přes základovou spáru…

Český soběstačný dům (4.): Skutečný začátek stavby – základy

BLOG – Po čtyřech letech oblétávání úřadu jsme v září 2019 konečně získali stavební povolení, respektive souhlas s ohlášením stavby našich dvou vysněných off-grid (ostrovních) domků. Domy jsou svým konceptem i architekturou téměř shodné a my jsme se z logických i finančních důvodů rozhodli postavit nejprve jeden. Nechceme případné chyby opakovat…

Stavba před zimou: Co dokončit a v čem pokračovat

Člověk sice míní, ale počasí může kdykoli měnit. Aby hrubá stavba přečkala zimní počasí bez úhony, je nutné učinit patřičné kroky k jejímu zajištění. Nemusí to ale nutně znamenat předčasné ukončení všech prací na stavbě. Žijeme v době, kdy se kromě rozmarů počasí objevují i další objektivní a stěží ovlivnitelné…

Základy a založení stavby jako předpoklad úspěchu

Prakticky nic z této části hrubé stavby není ve finální podobě domu vidět. Přesto je zásadní pro kvalitu stavby i komfort bydlení. Zednické pořekadlo, že malta – a v našem případě i půda, schová vše, působí při dnešních požadavcích na kvalitu provedení rodinných domů už jako starší vesnický folklor. Při…

Základy dřevostavby

Moderní dřevostavby kladou maximální důraz na přesnost výroby i montáže jednotlivých částí domu. To ale předpokládá bezchybně a profesionálně zhotovené základy. Hned na začátku je třeba připomenout, že se nevyplácí zadat tak důležitý a základová deska, neprověřené či nezkušené firmě. I když v tomto případě něco málo ušetříte, v konečném…

Základy obecně – typy, přehled

Dům nemůže stát bez stabilních základů, to je jasné asi každému. Hmotnost domu se přenáší na základy a jejich prostřednictvím na podloží, tudíž navrhnout a vybudovat ty správné základy není zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Základy zajišťují stabilitu budovy a jejich pozdější úpravy jsou…

Jak stavět tradiční základy

Stavba rodinného domu začíná závažným rozhodnutím, následuje shánění vhodného pozemku v žádoucí lokalitě (pokud už ho nemáte), potom následuje konzultace s projektanty nad vašimi plány a představami, které je třeba uvést do souladu s proveditelnou realitou. Poběháte si po úřadech a když je vše vyřízeno, finance zajištěny a nic vám…

Terénní úpravy vyžadují plán a někdy i razítko

Ať už dokončujete stavbu domu, teprve se na ni chystáte, nebo konečně zkrášlujete okolí své nemovitosti, tohle všechno lze spolu se spoustou dalších činností zahrnout pod označení terénní úpravy. Nemůžete se do nich samozřejmě pustit jen tak bez rozmýšlení, plánování či projektu, občas ani bez potřebné techniky. Některé terénní úpravy…

Základová deska

Plošné základy jsou velmi důležité a závisí na nich kromě jiného stabilita i dlouhodobá funkčnost budovy. Tam, kde není možné z nejrůznějších důvodů realizovat běžné základové pásy (představující bezesporu nejjednodušší a nejlevnější řešení), je vhodnou volbou právě základová deska. Je to jeden z nejspolehlivějších druhů plošných základů a používá se…

Podcenění hydroizolace základů se dokáže ošklivě prodražit

Zcela nepochybně má na dlouhou životnost jakékoli stavby hned po statické stabilitě velký vliv právě vhodná a správně provedená izolace proti vodě a vlhkosti neboli hydroizolace. Je mnoho způsobů, jak bránit pronikání vlhkosti a vody do konstrukce. Zaměříme se na možnosti a způsoby provedení hydroizolace u základů staveb. Obsah článku:K…

Izolace a těsnost pasivního domu

Kromě samotného architektonického konceptu pasivního domu, založeného na jednoduchosti a optimální orientaci ke světovým stranám, jsou zásadními předpoklady pasivity také minimální tepelné ztráty. Je nutná dostatečná tepelná izolace obálky domu a neprůvzdušnost obálky. Seznamte se se zkušenostmi ze stavby svépomocí. Tepelná izolace a vzduchotěsnost spolu u pasivního domu souvisejí jako…

SPECIÁL: Stavba domu od základů po střechu

Obsah článku: Začínáme stavět: Základy a založení stavbyNa počátku je výběr materiáluStavba střechy od základuRozvody vody a plynu: Žíly a tepny domuVýběr a montáž oken a dveří Začínáme stavět: Základy a založení stavby Základy nesou celou tíhu domu a jeho stabilitu, v mnohém určují i jeho zdraví. Řeč bude o…

Problém jménem vlhkost

Velikým problémem, který často provází rekonstrukce staveb všech typu, je vlhkost. V souvislosti s tímto tématem nejčastěji zaznívají dvě otázky: jak zabráním vlhkosti, aby do domu pronikla, a pokud se tak stane, jak ji dostat pod kontrolu? Každá budova je permanentně vystavena působení povětrnosti, zemní a vzdušné vlhkosti, výkyvům teplot…

Odborník radí: Jak na odvlhčení zdí

Dříve či později začne vlhnout téměř každá zeď, tvrdí Jan Gebauer, zástupce firmy, která u nás jako jediná nabízí vysušení a hydroizolaci zdí pomocí injektáže WetBrick gelu z překřížených polymerů. Zeptali jsme se ho, čím se tato metoda liší od jiných typů sanace vlhkého zdiva. RADÍ: Ing. Jan Gebauer, jednatel firmy WetBRICK,…

Úspěšné řešení problémů s vlhkostí se ukrývá v detailech

ROZHOVOR – Při rekonstrukcích staveb všech typů se často objevují problémy s vlhkostí. Bez kvalifikovaného řešení tohoto problému rekonstrukce nebude úspěšná. Do problematiky nás zasvětí Ing. Petr Štěpnička ze společnosti Remmers, odborník na sanaci a izolaci staveb. Čím vlastně vlhkost ve stavbě škodí? Jakýkoliv objekt, který není dobře izolován, má…

Příběh našeho domu – 2. díl: Stavba přízemí a sklepa

SERIÁL – Po úvodní etapě byl původní řadový dům téměř zbourán a konečně jsme mohli zahájit stavební práce. V této fázi jsme se museli vypořádat především s izolací proti zemní vlhkosti a se statickými problémy. Předně bylo potřeba zabránit vzlínání vlhkosti ve stávajícím zdivu. Rozhodli jsme se pro bezpečné řešení…

Stavba svépomocí – 2. díl: Pevné kořeny domu

SERIÁL – Vše, co má spolehlivě a dlouho fungovat, potřebuje především pevné základy. Platí to nejen pro život, ale i pro váš plánovaný dům. Typ a provedení základů závisí na několika faktorech. Základům patří v projektové dokumentaci samostatná část. U pozemků se složitějšími geologickými podmínkami musí být vypracovaná podrobněji. Již před vypracováním…

Sokl, ten tvrdý život má. Jak ho co nejlépe chránit?

Sokl patří mezi nejvíce zatěžované partie budovy, proto potřebuje odpovídající ochranu. Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace. Je permanentně vystaven působení povětrnosti, zemní a vzdušné vlhkosti, výkyvům teplot a zároveň je namáhán i staticky. Také čelí agresivním solím, které rozrušují jeho povrch a hlodají…

Stavba našeho domu – 6. díl: Příčky a izolace desky

SERIÁL – V minulém díle seriálu jsme se zabývali výběrem stavebního materiálu a budování obvodových zdí, nyní se zaměříme na příčky a izolaci základové desky. Stěny již stojí, nyní přichází na řadu příčky. Připomeňme si, že dům je jednopatrový, takže v přízemí paní Kristýna použila příčkovky Porotherm o tl. 11 cm a v patře Ytong o tl. 10 cm,…

Dodatečná versus integrovaná izolace

ROZHOVOR – Volba stavební konstrukce pro nový dům úzce souvisí s otázkou, zda se bude dodatečně zateplovat, nebo má již izolaci v sobě nějakým způsobem integrovanou, případně se obejde úplně bez ní. O porovnání jednotlivých variant jsme požádali Ing. Pavla Heinricha z firmy Heluz. Dají se porovnat dva domy, z nichž jeden je z jednovrstvého…

Terénní úpravy: Někdy je potřeba bagr

Terénní úpravy probíhají vlivem přírodních živlů i vlivem lidské činnosti. Vznikají údolí, svahy, terasy, koryta, nánosy, meandry, kopce, díry, náhorní plošiny. Rovina má něco do sebe, ale pestřejší terén je zajímavější. Na svahu se pracuje obtížně. A potřebujete do toho vnést i mnoho funkčních prvků… Česká krajina byla (a je)…

Stavba našeho domu – 4. díl: Betonáž základů

SERIÁL – Po vytyčení stavby na pozemku a vybagrování základů se zaměříme na betonování základových pasů a lití základové desky. Velkým pomocníkem bylo ztracené bednění. Po vybagrování základových pasů přišla řada na betonování, ale nejprve bylo nutné vyřešit jednotlivé přípojky inženýrských sítí. Na vyznačená místa naplánovaných prostupů do domu umístil přítel paní…