Syndromem nemocných budov u nás trpí dva lidé ze tří. Co to je a jak se bránit?

Anglicky se mu říká Sick Building Syndrome, česky syndrom nemocných nebo nezdravých budov. Setkat se můžete také se zkratkou SBS, která je odvozena z označení v angličtině. Poprvé jej tak oficiálně označila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1984. Tehdy oznámila, že jím trpí 30 % obyvatel vyspělých zemí. V roce 2002…

Tepelné mosty a jejich následky v rodinném domě

Tepelné mosty a jejich následky jsou pro novopečené i dlouholeté obyvatele rodinného domu snad největším strašákem, jehož přítomnost si delší dobu ani nemusí uvědomit. O to děsivější je, když se projeví ve formě mikro plísně: nevzhledných a zdraví ohrožujících černých skvrn v rozích místností – v místě styku zdí se…

Vytápění – chyby při instalaci plynových zdrojů tepla

Vytápění patří k domu od nepaměti. Příjemně vytopená místnost nám dodává pocit útulnosti a pohodlí. Špatně zvolený druh vytápění však může pokazit jinak příjemné bydlení. Před rekonstrukcí nebo stavbou topení je důležité zvážit všechna pro a proti různých typů vytápění, protože tato investice je dlouhodobá a rozhodně by se neměla…

Elektroinstalace – ochrana před bleskem

Bouřka je pro většinu lidí jen dalším meteorologickým jevem, ale pro naše elektrické obvody a zařízení v domě se může stát velkým strašákem. Pokud nám blesk uhodí do antény, může nám odpálit domácí spotřebiče. Je proto nutné mít domov adekvátně zabezpečen proti úderu bleskem. Elektroinstalace všeobecně Elektroinstalace není nic jiného…

Trhliny na rozhraní různých materiálů nosné svislé stěny

Nosné konstrukce jsou základem všech objektů. Jakékoliv neodborné zásahy do nosných konstrukcí mohou narušit statiku celého objektu. Rozlišujeme vodorovné nosné konstrukce, které tvoří základy pater a stropů a svislé nosné konstrukce, které rozdělují prostor na jednotlivé místnosti a dávají budově výsledný tvar. Druhy svislých konstrukcí Svislé konstrukce mohou být nosné…

Energetický průkaz

Proč byste se měli zajímat o energetický průkaz (PENB) budovy nebo o to, zda je správně vyplněn a platný? Pokud jste vlastníkem pronajímané budovy nebo členem společenství vlastníků, potom především ve vlastním zájmu, je to totiž vaše povinnost, stejně tak při prodeji domu. Pokud byste svoji povinnost nechat vystavit energetický…

Trhliny od promrzání zeminy pod základy

Změny teploty mají samozřejmě vliv na podkladovou vrstvu, ať už je tvořena jednotným podložím nebo se skládá z různorodých hornin. Při výrazných změnách teplot dochází k pnutí a dalším pohybům, především při výrazném ochlazení může dojít k působení velkých sil na základy konstrukce, což může ovlivnit stabilitu budovy i být…

Znečištění povrchové úpravy fasády vlivy prostředí

Čerstvě natřená fasáda rodinného domu je bezesporu krásným a nezanedbatelným prvkem, který může celkový vzhled stavby povýšit na vyšší úroveň. Krása fasády však netrvá věčně a kromě blednutí barevného odstínu dochází po letech i k závažnějším poškozením jako je napadení povrchu fasády řasami či výskyt trhlin. V boji proti znečištění…

Zvednutí hladiny podzemní vody k podzemí stavby a její pronikání do konstrukcí

Pokud dochází ke zvýšení hladiny podzemní vody, vždy mívá nějakou konkrétní příčinu. A navíc to pro stavebníka nebo majitele nemovitosti nebývá nijak příjemné zjištění, zejména pokud ono zvýšení hladiny bude příčinou pronikání vlhkosti a vody do konstrukce objektu. Vždy je velmi důležité včasné zjištění příčin tohoto jevu a následně hledání…

Vysoká hlučnost v místě plánované výstavby

Plánujete stavbu či vlastní bydlení a obáváte se nadměrné hlučnosti v okolí? To je vcelku pochopitelné, ovšem někdy je hlučnost okolí způsobena příčinami, se kterými se dá na první pohled jen těžko něco dělat. Není totiž mnoho věcí, které by člověku dokázaly natolik znepříjemnit pobyt doma, jako je obtížný hluk.…

Nedostatečná zvuková izolace obvodových konstrukcí domů

Jako by nestačilo, že je občas slyšet zadupání nebo hlasitě puštěnou hudbu od sousedů, vnější zvukové ruchy bývají ještě nepříjemnější. Navíc s tramvajemi, auty nebo jiným hlukem z vnějšku si to nemůžeme vyříkat jako se sousedy. Stejně tak ani nelze hledat společně rozumné řešení, tady to zbývá jen a jen…

Pronikání vody z koupelny do podlah a stěn

Koupelna nemůže bez vody samozřejmě fungovat, ovšem s vodou se to musí umět – jakmile se dostane někam, kam nepatří, dokáže napáchat pořádné škody. V bytových interiérech se používá mnoho materiálů, které jsou na citlivost vysoce citlivé, navíc může prosakující voda poškodit i samotnou konstrukci domu. Pronikání vody může probíhat…

Nedostatečná vzduchotěsnost obálky budovy

Obálka budovy je realizována především za účelem ochrany celého domu před škodlivými vlivy a tudíž se jedná o konstrukci, která by měla zaručovat dostatečnou vzduchotěsnost. Právě tato vzduchotěsnost je totiž důležitá k zamezení energetických ztrát, tradičně je spojována především s problémem okenních spár a míst styku obvodových dílců u panelových…

Tepelné mosty v obvodových konstrukcích

Tepelné mosty mohou u obvodových konstrukcí znamenat značný problém, proto je jejich řešení třeba věnovat velkou pozornost a snažit se jejich vznik co nejvíce eliminovat. Rozhodně je nelze podceňovat, protože výsledný dopad případného tepelného mostu může být pro celou stavbu velmi nežádoucí. Tepelné mosty totiž přinášejí s sebou výrazné dopady…

Poruchy v napojení povrchových úprav konstrukcí a povrchů

Povrchové úpravy nám vytváří krásný dojem z celého interiéru. Jejich funkce je především estetická a nemají žádný vliv na nosné funkce konstrukcí. Správně zvolenou barvou ovlivníme vzhled celého interiéru. Tmavé barvy nám prostor opticky zmenšují, světlé zase zvětšují. Příliš křiklavé odstíny se nehodí do ložnice, protože působí agresivně. Některé barvy…

Trhliny ve svislých nosných konstrukcích v důsledku oslabení

Nosná konstrukce je považována za základní konstrukci ve stavitelství. Dodává budově pevnost, tuhost a odolnost. Je základním prvkem pro jakoukoliv další montáž, nesmí být porušena, protože deformace ohrožují statiku celé budovy. Špatně navržené a smontované nosné prvky mohou zapříčinit deformace nebo zřícení celé stavby. Základní rozdělení svislých konstrukcí Nejzákladněji můžeme…

Zatékání vody do konstrukcí v důsledku dodatečného poškození izolace

Voda si v mnoha případech dokáže najít cestu, která jí umožní dostat se na různá místa, často bohužel i tam, kam zrovna nechceme. Její síla by se rozhodně neměla podceňovat, protože pokud problém se zatékáním do rodinného domu, garáže, sklepa nebo naopak do horních částí stavby jako je podkroví majitele…

Znečištění povrchu fasády vandaly

Fasády nejčastěji trpí po nájezdů vandalů a po zasažení nečistotami a plísněmi. Poničená fasáda vyžaduje důkladnou péči a zároveň je zapotřebí předcházet jejímu opětovnému znečištění a poničení. Vandalové se nezastaví před ničím. Bez váhání posprejují nebo jinak poškodí fasády starších domů i novostaveb, které potom hyzdí okolí. Na vzhledu fasádě…

Trhliny na objektu založeném na více různých horninách

Když se na budově začnou objevovat trhliny, je to více než jasný signál toho, že něco je špatně. Příčiny mohou být samozřejmě různé, někdy se dokonce může spojit hned několik důvodů dohromady. První tendencí bývá hledat chyby v projektu nebo v nekvalitně odvedené práci stavbařů, přitom ale může jít i…

Deformace dřevěných podlah vlivem vlhkosti

Dřevěné podlahy mají neodmyslitelné místo v našich domovech. Vnesou do interiérů dotek přírody a zútulní prostor na dlouhé desítky let. O dřevěné podlahy se ale musíte správně starat a měly byste dbát na zajištění příhodných okolních podmínek. Životnost podlahy zkracuje nadměrná nebo nedostatečná vlhkost, která způsobuje její deformace. Co byste…

Nedostatečná zvuková izolace vnitřních stěn

Občasný nadměrný hluk v bytě trápí více než dvě třetiny Čechů. Jedná se nejčastěji o rušivé zvuky a další hlasité projevy od sousedů, problémy s hlukem velmi dobře znají především obyvatelé panelových domů i starší zástavby před rekonstrukcí. Někdy ale mají problémy s hlukem i obyvatelé novostaveb a rodinných domů,…

Trhliny v nenosných konstrukcích vyvolané deformacemi jiných konstrukcí

V problematice trhlin je vhodné si nejdříve rozdělit konstrukce na nosné a nenosné. Vodorovné nosné konstrukce jsou základy pater a stropů. Rozdělují prostor vertikálně a přenáší veškerý tlak do svislých nosných konstrukcí. Skládají se z nosné konstrukce, podlahy a podhledů. U moderních industriálních budov mohou podlahy i podhledy chybět, jejich…