Vše, co potřebujete vědět o vnitřních příčkách

Přes rostoucí oblibu otevřených interiérů se bez vnitřních příček neobejdeme. Jen ty nám díky rozdělení prostoru zajistí pocit bezpečí, soukromí a intimity. Mají i další důležité vlastnosti, jako je například akumulace tepla a útlum hluku, nemluvě o tom, že na ně můžeme ledacos pověsit a upevnit. Jaké materiály se hodí…

Jednovrstvé zdivo pro pasivní domy

V současné době jsou otázky úspor nákladů na energie prvořadé. Lze s nimi ale spojit i problematiku stavebních, provozních či ekologických nákladů. Vítejte v pasivním domě. Na úvod připomeňme, že od ledna roku 2020 musí všechny novostavby odpovídat standardu budov s tzv. téměř nulovou spotřebou energie anebo pasivním domům. V…

Stavba domu z betonu: Nové směry a moderní konstrukce

Využití železobetonu otevřelo architektům do té doby netušené možnosti a znamenalo ve stavebnictví velký skok podobně jako „vynález“ pórobetonu. Jakým směrem se vyvíjejí dnešní moderní betonové a pórobetonové konstrukce? Monolitický železobeton předčí ostatní konstrukční systémy vysokou únosností a velkou pevností v tlaku i v tahu, což umožňuje překonávat mnohem větší…

jednovrstvé konstrukce z cihel HELUZ FAMILY 2in1

Pálené keramické zdivo pro rychlou a energeticky úspornou stavbu

Pálená cihla je osvědčeným, nadčasovým materiálem s kvalitami, které vyplývají z jejího přírodního složení. Je určena pro stavebníky se vztahem k tradici, kteří budují moderní domov na generace. Vypálením keramického materiálu získá cihla velkou pevnost, tvrdost a odolnost. Je zároveň prodyšná – propouští vodní páry, a dokáže akumulovat teplo. Tuto…

betonový dům

Dá se stavět z písku, cementu a vody? Jasně, to je na beton

Dům z betonu? Myslíte panelák? Ale vůbec ne, i když ani na „panelácích“ by samo o sobě nebylo nic tak špatného. Stavěly se u nás už v meziválečném období, a nebýt všudypřítomného socialistického šlendriánu, nejspíš by tak špatnou pověst ani nezískaly. Po rekonstrukcích je dnes ostatně ve většině z nich docela příjemné bydlení.…

dům ze Sendwix

Stavebnicové konstrukční systémy pro efektivní a přesnou stavbu

Podstatou stavebnicového systému je jeden materiál pro celou stavbu a také soustava rozměrově i technicky kompatibilních prvků (dílců) pro celou stavbu – soklové tvárnice, tvarovky pro nosné obvodové a vnitřní zdivo, příčky, překlady, komínové tvarovky, věncové tvarovky a podobné jsou vyrobené z téhož materiálu a sdílejí jednotnou rozměrovou řadu. Rámcem je…

Z pórobetonu se u nás staví 30 procent rodinných domů. Zkusíte to také?

Je to lehké, přitom pevné, a také stále populárnější. Staví se z toho snadno a rychle, jednoduše se opracovává, skvěle izoluje, takže nepotřebuje další zateplení. Co je to? Odpověď zní pórobeton. Můžete se setkat s produkty různých výrobců, respektive různými obchodními názvy. Ale ať se na svůj dům rozhodnete použít…

Kotvicí prvky pro zdivo a beton: Jak fungují, kde je vhodné které použít?

Kotevní technika používá různé kotevní prvky. Profesionálové i kutilové občas stojí před rozhodnutím: Čím mám danou věc upevnit do betonu nebo zdiva? Vždy je naprosto klíčové vybrat správný druh ukotvení, ve vhodné kvalitě. A pozor: šetření není v tomto případě na místě. Pro kvalitní a bezpečné uchycení či spojení konstrukce…

Rozděl a bydli: Z čeho a za kolik postavit příčky v domě?

Jedna plus jedna, dva plus jedna nebo raději tři plus kuchyňský kout? Každému vyhovují jiné dispozice, celková plocha obytného prostoru ale může být ve všech třech případech stejná. To, co vytváří rozdíly, je umístění příček. Pojmem příčka ve stavebnictví rozumíme svislou nenosnou konstrukci. Jejím základním úkolem je rozdělovat prostor do…

Vlastnosti, které je třeba brát v úvahu u stavebního materiálu

Každý, kdo se pouští do velkého dobrodružství s názvem stavba rodinného domu, je dříve či později postaven před otázku, z jakého materiálu jej postavit. Ať si už vyberete cihlu, pórobeton, dřevo či ztracené bednění, je důležité brát v potaz vlastnosti materiálu a dodržet všechny požadavky, které jeho výrobce předepisuje. Otázka…

Všestranné použití ztraceného bednění

Ztracené bednění zjednodušuje, zrychluje a zlevňuje stavbu betonové monolitické konstrukce. Na stavbě má všestranné použití od základů až po stropy. Princip spočívá v tom, že bednění se po betonáži a zmonolitnění konstrukce neodstraňuje, ale zůstává její trvalou součástí. V některých případech může být pohledové, nebo je opatřeno omítkou, zateplením, obkladem…

Moderní systémy zdění

Stavebník to se zdicími materiály nemá dnes lehké. A navíc má většina firem a výrobců ve chvalozpěvech na své produkty pravdu. Trh je totiž skutečně zaplaven kvalitními zdicími materiály a systémy. Věnujme tedy trochu pozornosti i některým aspektům, o kterých se příliš často nepíše. Klasická plná pálená cihla je dnes,…

Staré a nové – materiály a technologie

Časté otázky vznikající při rekonstrukci: Co ponechat, co předělat a co zbourat a postavit nanovo? Podívejme se, jak tyto otázky řešil architekt na svém vlastním „dvorku“. Když dělá rekonstrukci, resp. přestavbu architekt pro vlastní potřeby své a své rodiny, vidění věcí se v mnohém odlišuje od chápání nás, prostých smrtelníků.…

Systém Heluz Family

S technologií stavebnicového konstrukčního systému Heluz jsme vás již seznámili dříve. Jeho nejvyspělejší složkou jsou tvárnice Heluz Family 2in1, určené pro energeticky pasivní a nízkoenergetické domy bez vnějšího zateplení. Tyto cihly z pálené keramiky jsou české výroby a jsou produktem českého know-how. Princip spočívá v integrované tepelné izolaci – po…

Český soběstačný dům (5.): Hrubá stavba cihla po cihle

BLOG – Stavíme dům, ke kterému nevedou žádné inženýrské sítě. Dům si tak musí vyrobit veškerou potřebnou elektrickou energii ze slunce, uložit si ji v bateriích a následně spotřebovat. Zachytí maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění využije i třeba ve sprše. Nezbavuje se zbytečně drahocenného tepla, ale…

Stavba před zimou: Co dokončit a v čem pokračovat

Člověk sice míní, ale počasí může kdykoli měnit. Aby hrubá stavba přečkala zimní počasí bez úhony, je nutné učinit patřičné kroky k jejímu zajištění. Nemusí to ale nutně znamenat předčasné ukončení všech prací na stavbě. Žijeme v době, kdy se kromě rozmarů počasí objevují i další objektivní a stěží ovlivnitelné…

Těžká střecha z keramobetonových panelů

Mezi přednosti střechy z keramobetonových panelů patří trvanlivost, výhodné statické přitížení stavby, zvýšení tepelné akumulace a zlepšení zvukové izolace. Lépe se také dosáhne neprůvzdušnosti pro energeticky pasivní domy. Těžká střecha je pro stavebníky zajímavá z mnoha důvodů. Toto řešení nepotřebuje fólie ze strany interiéru ani minerální vlnu do roštu. Střecha…

Konstrukce obvodových zdí by měla být synonymem spolehlivosti

Obrazně řečeno rádi vyhlížíme za zeď, nejraději ale v situaci, kdy dobře víme, že v případě potřeby nám poskytne spolehlivou ochranu. Člověk je po značnou část života v kontaktu se zdmi, často mu poskytují bezpečí, soukromí, ochranu a pocit jistoty. To platí samozřejmě i o obvodových zdech, které spolehlivě obklopují…

Věnec

Není pochyb o tom, že ať je použita jakákoli metoda zdění, v průběhu času dochází u zdiva k namáhání stavby působením vedlejších účinků. Může to být způsobeno nerovnoměrným sesedáním podkladu, rozdíly v zatížení zdiva, velkými rozměry objektu, použitím různorodých materiálů i dalšími vlivy. Ty následně mohou být příčinou trhlinek v…

Překlady

Nad okenními a dveřními otvory se umisťují překlady, což jsou vodorovné stavební prvky, sloužící k přenesení a rozložení hmotnosti zdiva i dalších částí konstrukce nad oknem nebo dveřmi. Jsou bezesporu velmi významným stavebním prvkem, na jehož typ i charakter je třeba myslet už při projektování stavby. Obsah článku:Na co dbát…

Zděné příčky pod drobnohledem

Proč se prostor mezi obvodovými zdmi dělí pomocí zděných příček, to je nejspíš každému jasné. Musíme však odlišovat nosné zdi od příček, jejich konstrukce i účel se totiž výrazně liší. Účelem příček je rozdělení prostoru do požadovaných celků, tedy místností. Obsah článku:Jaké zděné příčky se staví?Jak je to se sílou…

Stavíme z pórobetonu: Dům jako bílá stavebnice

Pórobeton patří k moderním stavebním materiálům s řadou výhod pro stavbu rodinného domu svépomocí. Rozebereme, které to jsou. Proč stavět z pórobetonu? Bílý pórobeton Ytong se vyznačuje zdravotní a hygienickou nezávadností a výbornými fyzikálními vlastnostmi. Nepřidávají se do něj žádné nezdravé chemické látky a má nejnižší míru radioaktivity ze všech…

Stěny a příčky z cihel

Stavebník námi navštíveného domu si zvolil pálené cihelné bloky Heluz, aby co nejefektivněji využil všech výhod, které tento ucelený stavební systém nabízí. Ucelený systém Náročné požadavky na vlastnosti budov i na logistiku, rychlost a snadnost výstavby přejí uceleným stavebním systémům. Budova postavená ze stavebních komponentů od jednoho výrobce totiž dosahuje…

Obvodové stěny a příčky

Zásadním rozhodnutím, které může výrazně ovlivnit vlastní průběh stavby i její budoucí uživatelské vlastnosti, je volba stavebního materiálu pro obvodové stěny. Zdivo s vnitřní izolací Dům na předchozích stránkách je postaven z Porothermu T Profi tloušťky 38 cm, což jsou cihly pro jednovrstvé obvodové zdivo plněné minerální vatou. Proti navlhnutí…