Odvod splaškové vody mimo napojení na kanalizaci

Každá domácnost vyprodukuje velké množství odpadních vod, které obvykle vypouštíme do veřejné kanalizace. Pokud kanalizace v obci neexistuje, můžete si vybrat z několika řešení. Stále existuje značné množství domů, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci. Obyvatelé to mohou řešit několika způsoby, např. pomocí jímky (žumpy), septiku nebo domovní čistírny odpadních…