Zatékání vlivem rizikového odvodnění šikmých střech

Odvodnění šikmých střech může být jednou ze závažných příčin zatékání, především v případě, že srážky přesahují běžný průměr. Závady nebo nesprávný projekt a neodborné zpracování, to všechno jsou možné příčiny zatékání, existuje jich ale pochopitelně mnohem vice a navíc se mohou navzájem spojovat. S odvodněním úzce souvisí správné spádování a…