TÉMA: Prvky moderního stavebnictví

Volbu zdicího systému ovlivňují klima, tepelnětechnické parametry zdiva, velikost prvků a s tím související rychlost, pracnost i přesnost zdění, možnost rozměrového přizpůsobení staviv projektu a podmínkám stavby, finance aj. Novinkou posledních let jsou aplikace jednovrstvých konstrukcí, tzn. jednovrstvého zdiva, v jehož obvodové konstrukci jeden stavební prvek plní všechny nejdůležitější funkce. Tedy únosnost, tepelnětechnickou a…