S čím pomůže „institut nezbytné cesty“?

Co dělat, když jste v situaci, kdy vlastníte nemovitost, ale nemáte k ní přístup? Jak se vypořádat se situací, kdy nemůžete svou nemovitost řádně užívat, jelikož není dostatečně spojena s veřejnou cestou, a musíte tudíž využívat přístupu přes sousední pozemky? Ideálním způsobem řešení je dohodnout se v rámci sousedských vztahů…