Nedostatečná vzduchotěsnost obálky budovy

Obálka budovy je realizována především za účelem ochrany celého domu před škodlivými vlivy a tudíž se jedná o konstrukci, která by měla zaručovat dostatečnou vzduchotěsnost. Právě tato vzduchotěsnost je totiž důležitá k zamezení energetických ztrát, tradičně je spojována především s problémem okenních spár a míst styku obvodových dílců u panelových…

Izolace a těsnost pasivního domu

Kromě samotného architektonického konceptu pasivního domu, založeného na jednoduchosti a optimální orientaci ke světovým stranám, jsou zásadními předpoklady pasivity také minimální tepelné ztráty. Je nutná dostatečná tepelná izolace obálky domu a neprůvzdušnost obálky. Seznamte se se zkušenostmi ze stavby svépomocí. Tepelná izolace a vzduchotěsnost spolu u pasivního domu souvisejí jako…

Nenápadné úniky tepla mohou způsobit velké škody

ROZHOVOR – Požadavky na zateplení budov jsou stavebníkům celkem srozumitelné, ďábel se ale často skrývá v detailu zvaném utěsnění. Podrobněji nás s touto problematikou seznámil Ing. Libor Hrubý, odborný poradce Centra pasivního domu v Brně. Můžete pro představu říci, jak velká tepelná ztráta může, např. během topné sezony nebo během…