Kontrola stavebních prací

Důvěřuj, ale prověřuj, to je zásada, která ve stavebnictví platí ne dvojnásob, ale mnohonásobně. Stavební dozor by měl být váš partner zodpovědný za dodržení projektové dokumentace a kvalitu provedení práce, ale ani u dodávky stavby tzv. na klíč raději nespoléhejte na ostatní. Nejspolehlivější je sledovat, jak stavba roste, pravidelně a…

Překlady a věnce pro bílou stavebnici

Stavební systém Ytong zahrnuje řadu vodorovných nosných a nenosných prvků, jejichž úkolem je zjednodušit a zrychlit výstavbu při dodržení maximální technické kvality. Jedná se v prvé řadě o prefabrikované nosné a nenosné překlady. K hlavním výhodám patří jednotné materiálové složení (a tedy stejné fyzikální vlastnosti, jako má zdivo), velká rozměrová…

Věnec

Není pochyb o tom, že ať je použita jakákoli metoda zdění, v průběhu času dochází u zdiva k namáhání stavby působením vedlejších účinků. Může to být způsobeno nerovnoměrným sesedáním podkladu, rozdíly v zatížení zdiva, velkými rozměry objektu, použitím různorodých materiálů i dalšími vlivy. Ty následně mohou být příčinou trhlinek v…

Tepelné mosty v obvodových konstrukcích

Tepelné mosty mohou u obvodových konstrukcí znamenat značný problém, proto je jejich řešení třeba věnovat velkou pozornost a snažit se jejich vznik co nejvíce eliminovat. Rozhodně je nelze podceňovat, protože výsledný dopad případného tepelného mostu může být pro celou stavbu velmi nežádoucí. Tepelné mosty totiž přinášejí s sebou výrazné dopady…

Bungalov pro dvě rodiny – 5. díl: Obvodové zdi, překlady a věnec

BLOG ČTENÁŘE – Uběhlo několik týdnů a na staveništi se již rýsuje hrubá stavba domu. Okna je třeba opatřit překlady a zdivo ukončit obvodovým věncem. Již jsme vyzdili veškeré obvodové zdi, jak v části domu, kde bude plochá střecha, tak v té, kde bude pultová. Dělicí stěna mezi oběma domy…