RÁDCE: Ploty a pozemky s věcným břemenem

Dotaz čtenářky: Jsem vlastníkem několika pozemků, které v souhrnu tvoří jednu plochu. Ovšem – uprostřed plochy mých pozemků je pozemek jiného vlastníka a na něm stojí budova. K tíži mých pozemků (s výjimkou jednoho) je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch pozemku tohoto jiného vlastníka. Mohu postavit plot…