Izolace z přírodních materiálů: Účinné a ekologické alternativy zateplení

Zateplování rodinných domů a obytných budov je a patrně ještě dlouhou dobu bude každodenním tématem. V tomto smyslu přináší zajímavé možnosti stále se rozšiřující kategorie izolací na přírodní bázi. Úvodem bychom rádi vymezili pojem izolantů na přírodní bázi, resp. jak chápeme pojem „přírodní“ a kritéria, podle nichž jsme jejich výběr…

Jaký význam má součinitel prostupu tepla U a jaké jsou jeho hodnoty

Ať už stavíte novostavbu, anebo rekonstruujete starší dům, nejspíš vás zajímá, jak vaši nemovitost udělat co nejvíce energeticky šetrnou – tedy jak zajistit, aby náklady na energie byly co nejnižší. Pro správné porozumění této problematice je potřeba seznámit se s důležitým parametrem nazývaným součinitel prostupu tepla U. Ten je úzce spojen…

Jak a čím efektivně zateplit fasádu domu

Zateplení fasád je v dnešní době jedním z důležitých faktorů, díky kterým můžeme výrazně redukovat výdaje za vytápění domácností. Náklady vynaložené na zateplení fasády se vám za krátký čas mnohonásobně vrátí zpět. Nedostatečná tepelná izolace se projevuje rychlým přehříváním interiéru během letních měsíců a tepelnými ztrátami v zimě. Vnějšími stěnami…