Odvod splaškové vody

Bez pitné vody si nelze představit funkční domácnost, na druhé straně je stejně důležité vyřešit, co dělat se znečištěnou vodou a jak ji odvézt z domu. Ve všech místech s odběrem vody musí být instalována i funkční kanalizace. Z nejfrekventovanějších místností, tedy z WC, z koupelny a kuchyně (sprcha, vana, umyvadlo,…

Technické zařízení rodinného domu – co všechno do něj spadá?

TZB neboli technické zařízení budovy. Jednoduchá zkratka, pod kterou se skrývá skoro nepřeberné množství systému a prvků domu. Díky technickému zázemí, které tyto systémy poskytují si můžeme naplno užívat všech hlavních výdobytků moderního luxusu, o kterých už dávno ani nepřemýšlíme jako luxusních. Alespoň do doby, než se jakákoliv část TZB…

Vytápění – chyby při instalaci plynových zdrojů tepla

Vytápění patří k domu od nepaměti. Příjemně vytopená místnost nám dodává pocit útulnosti a pohodlí. Špatně zvolený druh vytápění však může pokazit jinak příjemné bydlení. Před rekonstrukcí nebo stavbou topení je důležité zvážit všechna pro a proti různých typů vytápění, protože tato investice je dlouhodobá a rozhodně by se neměla…

Elektroinstalace – ochrana před bleskem

Bouřka je pro většinu lidí jen dalším meteorologickým jevem, ale pro naše elektrické obvody a zařízení v domě se může stát velkým strašákem. Pokud nám blesk uhodí do antény, může nám odpálit domácí spotřebiče. Je proto nutné mít domov adekvátně zabezpečen proti úderu bleskem. Elektroinstalace všeobecně Elektroinstalace není nic jiného…

Jak na závady elektroinstalace a s tím související zásuvky a svítidla?

Funkční domácnost je základem spokojeného bydlení. Neobejdeme se v něm bez mnoha vymožeností moderní doby včetně elektřiny. K rozvodu elektřiny nám slouží elektroinstalace, která je však v mnohých domech a bytech zastaralá. Jak takovou elektroinstalaci renovovat a jak správně zapojit zásuvky a svítidla? Podívejme se blíže, co to vůbec elektroinstalace…

Elektroinstalace – správné zónování koupelen a sprch podle normy

Elektroinstalace je nedílnou součástí našich domovů. Díky ní můžeme v domácnosti využívat elektrickou energii a sledovat televizi, vařit, svítit nebo si i topit. Náležitou pozornost musíme věnovat elektroinstalaci v koupelně a správně tento prostor zónovat. Jen tak budete mít jistotu, že nedojde k úrazu elektrickým proudem. Pokud se chystáte rekonstruovat…

Elektroinstalace – slaboproudé rozvody

Elektronika a elektroinstalace ušly velkou cestu ke své dnešní podobě. Zejména slaboproudé rozvody postoupily doslova skokově dopředu a jejich vývoj běží nezadržitelně dál. V dnešní době je možné navrhovat takové slaboproudé rozvody o, kterých se lidem před deseti nebo patnácti lety mohlo jen zdát. Požadavky na elektroinstalaci obecně Elektroinstalace je síť…

Elektroinstalace – napětí na hranici nebo mimo hranici normového požadavku

Elektroinstalace v domě je jedním ze základních pilířů každé stavby. Špatně provedené rozvody elektřiny v domě mohou ze snu o bydlení udělat noční můru. Některé závady si způsobíme sami již během stavby snahou ušetřit nebo chybou projektanta. Jiné problémy bohužel neovlivníme, mezi tyto chyby patří kolísání napětí v síti. Elektroinstalace zjednodušeně Elektroinstalace je…

Elektroinstalace – chyby revize elektroinstalace

Elektroinstalace v domě jsou základním prvkem každého domu, bez přístupu k elektřině si domov dokážeme jen stěží představit. Při zhotovení elektroinstalace je důležitý projekt, realizace i následná kontrola. Bohužel následné revize elektroinstalace jsou často podceňované a následné nehody mohou způsobit velké škody. Elektroinstalace všeobecně Elektroinstalace je soubor vzájemně propojených vodičů, ovladačů a…

Vytápění – chyby při instalaci elektrických zdrojů tepla

V dnešní době se dá dům vytápět různými způsoby. Nelze jednoznačně říci, že některé způsoby vytápění jsou horší než jiné. Volba druhu vytápění závisí na požadovaných vlastnostech, stáří budovy a velikosti vytápěného objektu. Přestože jsou dostupná mnohá nová řešení, tak někteří lidé stále nedají dopustit na tradiční způsoby vytápění. Jak můžeme…

Vytápění – chyby při instalaci kotlů, kamen a krbů na tuhá paliva

Mohlo by se zdát, že kamna a krby na tuhá paliva jsou již minulostí, ale opak je pravdou. Nejen kvůli stoupající ceně elektřiny a plynu se tento způsob vytápění stále těší velké oblibě. Navíc krásná kamna nebo krb dokážou v interiéru navodit neopakovatelnou atmosféru a praskání ohně působí uklidňujícím dojmem. Druhy…

Vytápění – chyby při regulaci tepelného zdroje otopné soustavy

Správně vytopený dům poskytuje svým obyvatelům pohodlné bydlení. Příliš studené nebo přetopené prostory mohou způsobovat nejrůznější zdravotní obtíže. Komfortní teplotu má každý z nás jinou, stejně tak by měla být v některých místnostech udržována nižší teplota. K udržování požadované teploty slouží regulátory výkonu a termostaty. Rozdělení topení dle umístění zdroje U lokálního topení…

Vytápění – vady v rozvodech vytápění a otopných těles

Dům není jen o dobře postavené hrubé stavbě a střeše. Tyto dvě nosné konstrukce nám samy o sobě nezajišťují pohodlné a bezstarostné bydlení. K domům neodmyslitelně patří také rozvody elektřiny, vody a topení. A zejména teplo domova nám dává pocit útulnosti. Špatně navržené otopné soustavy se mohou snadno stát noční můrou…

Vzduchotechnika – chyby v odtahu vzduchu z kuchyní a hygienických místností

Čistý vzduch v domě je jedním z parametrů, který může ovlivnit zdraví. Uzavřené a špatně větratelné prostory se mohou stát potenciálním zdrojem nemocí. Pravidelné a časté větrání je základem úspěchu a tento jednoduchý úkon nám zajistí kvalitnější vzduch v domě. Větrání však často k zajištění vhodného ovzduší nestačí a je třeba zapojit do hry…

Vzduchotechnika – chyby v lokálních a centrálních systémech vzduchotechniky

Pod pojmem vzduchotechnika si spousta lidí představí obrovské roury, kterými v amerických akčních filmech prolézají hrdinové do budov. Jen málo lidí si je spojí s rodinnými domy, přesto je vzduchotechnika součástí moderních novostaveb a její chytré využití nám zajistí finanční úsporu a zdravé prostředí k životu. Může budova onemocnět? Možná to zní poněkud…

Plyn – chyby v rozvodech vnějšího plynovodu

Plyn je součástí mnoha našich domácností. Podle posledních průzkumů obliba plynu v České republice roste. Během několika let došlo k oživení mrtvých přípojek plynu. Odborníci tento fakt přičítají kotlíkovým dotacím a výstavbou nových rodinných domů v oblastech napojených na plyn. Zemní plyn od základu Z chemického hlediska je zemní plyn přírodní hořlavou látkou, jehož…

Elektroinstalace – přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč

Když už máme postavenou hrubou stavbu je čas přemýšlet nad rozvody elektřiny v domě. Jejich logické a účelné rozmístění zajistí pohodlí při jejich používání. Zásobování elektřinou v domě je samozřejmostí a veškeré chyby při instalaci se mohou projevit různými problémy a poruchami. Při projektování elektroinstalace platí pravidlo, dvakrát měř – jednou řež,…

Elektroinstalace – bytové a domovní rozvody silnoproudu

Elektřina a s tím spojené elektrické rozvody jsou nedílnou součástí každého domu. Bydlení bez elektřiny si v dnešní době nedokážeme představit a bereme ji jako samozřejmost. Špatně logicky navržené rozvody elektřiny nám mohou zkomplikovat bydlení a znepříjemnit každodenní používání spotřebičů. Co je to elektroinstalace a jaké jsou na ni požadavky Elektroinstalace je…

Kanalizace – chyby v rozvodech

V oblasti stavitelství se běžně používá pojem technická zařízení budov (TZB) jde o soubor všech součástí, která se podílejí na vnitřním prostředí a chodu domu. Patří sem vodovod, kanalizace, elektřina a topení. Je třeba si uvědomit, že bez řádného technického zabezpečení budovy si neohřejme vodu na čaj, neosprchujeme se a…

Vodovod – chyby v rozvodech

Vodovod je neodmyslitelnou součástí inženýrských sítí. Bez tekoucí vody si dnes svůj domov téměř nedovedeme představit. Zásobování vodou je v domácnosti velmi specifické a má jasně daná pravidla a normy. Nedodržení těchto předpisů může vést nejen ke špatnému zásobení vodou, ale také k ohrožení zdraví obyvatel z důvodu kontaminace vodovodního…

Plyn – chyby u spotřebičů

Spotřebiče na plyn jsou v České republice velmi oblíbené a obliba plynu stále stoupá, svědčí o tom i oživování mrtvých přípojek a budování nových. Přestože je zemní plyn fosilním palivem, tak jeho zásoby na Zemi jsou velké a v nejbližších desetiletích nehrozí, že by byla jeho ložiska vytěžena. Cesta zemního…

Plyn – chyby v rozvodech vnitřního plynovodu

Díky podpoře plynofikace vzrůstá spotřeba zemního plynu. V porovnání s Evropskou unií je však Česká republika mírně pod průměrem v jeho užívání. Zemní plyn je velmi oblíbeným palivem zejména pro svou snadnou dostupnost, jednoduchost používání a velikou variabilitu. Cesta zemního plynu k zákazníkovi Hlavní složkou zemního plynu je metan. Jde…