Nahromadění vody v zásypech kolem suterénu a proniknutí vody přes nedostatečnou izolaci

Voda je pro stavebníka nezbytným pomocníkem, ovšem v některých situacích se může stát také jeho noční můrou. Pokud se například začne hromadit ve větším množství v zásypech okolo budovy a pronikat do suterénu, je to opravdu závažný problém. Často je příčinou nevhodně, neodborně nebo nedostatečně provedená hydroizolace nebo drenáž, důvodů…