Materiály vhodné pro suchou výstavbu

Kde není voda, nejsou ani technologické přestávky. Některé typy konstrukcí navíc tento typ výstavby přímo podmiňují. Stavební desky, z nichž nejznámější jsou sádrokartonové, umožní i to, na co s jinými materiály často nelze ani pomyslet. Splní to rychle, levně a výsledek bude zároveň ihned k životu. V moderním stavebnictví slouží…