Odvětrání šikmé střechy

Sebekvalitnější a sebelépe položená střešní krytina nemůže nikdy na 100 % zaručit, že pod krytinu nepronikne vlhkost, která by mohla poškodit jak tepelnou izolaci ve střeše, tak konstrukci krovu. Proto se zásadně realizuje větrání střešního pláště. Pronikání vodních par či vody do tepelné izolace má za následek její degradaci, ztrátu…