Správně vybraný komín pomůže s teplem domova. Bez údržby je ale nebezpečný

Zapsal si to černou křídou do komína, říkávaly babičky, když chtěly vysvětlit, proč někdo na něco zapomněl. My jsme už také zapomněli, jak vypadalo bydlení předtím, než se součástí staveb staly komíny vyvedené nad střechy domů. Buďme rádi. Ještě před pár stoletími bylo běžné nechat v domě kouř stoupat do podstřeší…