Elektroinstalace

Elektřina je jednou z inženýrských sítí. Dnes si již prakticky neumíme představit život bez připojení k elektrické síti. Je součástí našich životů a většina domů je k ní připojena. Pokud nejsou s elektrickými rozvody v domě žádné problémy, tak je ani nevnímáme. Ale pokud je něco špatně, tak nám tato skutečnost pěkně znepříjemní žití.…