Pultové střechy

Pultové střechy představují nejtradičnější a nejjednodušší typ jak z hlediska tvaru, tak konstrukce. Dnešní stavební systémy nabízejí řadu konstrukčních možností. Příručky uvádějí, že se jedná o střechy s jednou šikmou střešní rovinou se sklonem 5 až 45°. Sklon se volí dle typu zvolené střešní krytiny. V praxi se u rodinných…