Stavba před zimou: Co dokončit a v čem pokračovat

Člověk sice míní, ale počasí může kdykoli měnit. Aby hrubá stavba přečkala zimní počasí bez úhony, je nutné učinit patřičné kroky k jejímu zajištění. Nemusí to ale nutně znamenat předčasné ukončení všech prací na stavbě. Žijeme v době, kdy se kromě rozmarů počasí objevují i další objektivní a stěží ovlivnitelné…

Cesty vody ze střechy

Voda stékající ze střechy rodinného domu může stavbě uškodit, anebo jeho obyvatelům v mnohém pomoci. Nejprve je ale nutné ji zachytit a odvést pryč ze střechy. Hlavní funkcí okapových systémů je odvádět srážkovou a tající vodu z celé plochy střechy bezpečně do kanalizačního potrubí, samovsakovacích jímek nebo nádrží určených k jímání a přechovávání dešťové vody. Okapové systémy jsou zároveň…

Zatékání do střechy či terasy vlivem rizikového odvodnění

Okapy a další části odvodnění domu jsou velmi důležitým aspektem každého obydlí, které však mnoho majitelů podceňuje. Pravidelná údržba a čistění okapů je možná otrava, mnohonásobně se vám ale vyplatí. Naopak, pokud budete odvodnění zanedbávat, vrátí se vám nedostatek péče v podobě vody prosakující do střechy nebo zaplavené terasy. Průchodnost…

Jak ochránit střechu před padající vodou?

Funkčnost střechy nepodmiňuje pouze kvalitní střešní plášť, ale také ucelený odvodňovací systém. Jeho správná instalace často rozhoduje o životnosti celého objektu. Ochranu před vodou dopadající na střechu shora, tedy srážkovou (déšť, sníh), stavbě poskytují střešní ochranné prvky a okapní systém, odvádějící vodu ze střechy a od stavebních konstrukcí i spodní…

Údržba domu: Střecha a okapy

Zima je pro každou střechu zatěžkávací zkouškou, která se může podepsat na jejím stavu. Proto jakmile se oteplí a takzvaně oschnou meze, střechu důkladně zkontrolujte. Kritickým místem je například oplechování komínů, průchody televizních antén a další klempířské prvky, ale také střešní okna či vikýře. i okapy a svody byste měli…