Stavba před zimou: Co dokončit a v čem pokračovat

Člověk sice míní, ale počasí může kdykoli měnit. Aby hrubá stavba přečkala zimní počasí bez úhony, je nutné učinit patřičné kroky k jejímu zajištění. Nemusí to ale nutně znamenat předčasné ukončení všech prací na stavbě. Žijeme v době, kdy se kromě rozmarů počasí objevují i další objektivní a stěží ovlivnitelné…

Zatékání vlivem rizikového odvodnění šikmých střech

Odvodnění šikmých střech může být jednou ze závažných příčin zatékání, především v případě, že srážky přesahují běžný průměr. Závady nebo nesprávný projekt a neodborné zpracování, to všechno jsou možné příčiny zatékání, existuje jich ale pochopitelně mnohem vice a navíc se mohou navzájem spojovat. S odvodněním úzce souvisí správné spádování a…