Nechcete zbytečně plýtvat vodou? Pořiďte si vlastní čističku

Jedním z typických znaků vyspělé civilizace je plýtvání. Přiznejme si upřímně, že z tohoto pohledu jsme vyspělí až běda. Vezměme si třeba zacházení s pitnou vodou: Je opravdu normální ji pracně upravit, aby splňovala náročná kritéria, zaplatit za ni fůru peněz, pak s ní spláchnout záchod a za další poplatek…

Odvod splaškové vody mimo napojení na kanalizaci

Každá domácnost vyprodukuje velké množství odpadních vod, které obvykle vypouštíme do veřejné kanalizace. Pokud kanalizace v obci neexistuje, můžete si vybrat z několika řešení. Stále existuje značné množství domů, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci. Obyvatelé to mohou řešit několika způsoby, např. pomocí jímky (žumpy), septiku nebo domovní čistírny odpadních…

Má smysl si pořizovat domácí čističku odpadních vod?

Průměrná domácnost za jeden den vyprodukuje několik set litrů odpadní vody. Zní to až děsivě, ale když si uvědomíte, kolik vody spotřebujeme jenom při sprchování nebo splachování, tak se za každého člena rodiny litry hodně rychle sečtou. Celé je to zdánlivě trochu magický proces. Voda putuje do veřejné kanalizace a…

Jak se řeší a staví kanalizace?

Kanalizace je něco, bez čeho si moderní bydlení ani nedokážeme představit. Co se týče vnitřní kanalizace, jedná se o soustavu potrubního vedení uvnitř budovy, která slouží k odvádění znečištěných odpadních vod nebo případně i dešťové vody prostřednictvím kanalizační přípojky do veřejné kanalizace, případně do domovní čistírny odpadních vod nebo do…