Konstrukce obvodových zdí by měla být synonymem spolehlivosti

Obrazně řečeno rádi vyhlížíme za zeď, nejraději ale v situaci, kdy dobře víme, že v případě potřeby nám poskytne spolehlivou ochranu. Člověk je po značnou část života v kontaktu se zdmi, často mu poskytují bezpečí, soukromí, ochranu a pocit jistoty. To platí samozřejmě i o obvodových zdech, které spolehlivě obklopují…

Nedostatečná zvuková izolace obvodových konstrukcí domů

Jako by nestačilo, že je občas slyšet zadupání nebo hlasitě puštěnou hudbu od sousedů, vnější zvukové ruchy bývají ještě nepříjemnější. Navíc s tramvajemi, auty nebo jiným hlukem z vnějšku si to nemůžeme vyříkat jako se sousedy. Stejně tak ani nelze hledat společně rozumné řešení, tady to zbývá jen a jen…

Trhliny ve svislých nosných konstrukcích v důsledku oslabení

Nosná konstrukce je považována za základní konstrukci ve stavitelství. Dodává budově pevnost, tuhost a odolnost. Je základním prvkem pro jakoukoliv další montáž, nesmí být porušena, protože deformace ohrožují statiku celé budovy. Špatně navržené a smontované nosné prvky mohou zapříčinit deformace nebo zřícení celé stavby. Základní rozdělení svislých konstrukcí Nejzákladněji můžeme…

Bungalov pro dvě rodiny – 5. díl: Obvodové zdi, překlady a věnec

BLOG ČTENÁŘE – Uběhlo několik týdnů a na staveništi se již rýsuje hrubá stavba domu. Okna je třeba opatřit překlady a zdivo ukončit obvodovým věncem. Již jsme vyzdili veškeré obvodové zdi, jak v části domu, kde bude plochá střecha, tak v té, kde bude pultová. Dělicí stěna mezi oběma domy…

Bungalov pro dvě rodiny – 4. díl: Založení obvodových zdí

BLOG ČTENÁŘE – Po zalití základové desky jsme nechali beton tři týdny zrát a posléze jsme založili první řadu pórobetonových tvárnic a začali stavět obvodové a nosné zdivo. Během zrání betonu, za horkého počasí jsme povrch základové desky kropili vodou a zvlhčovali, protože při příliš rychlém vysychání mohou vznikat trhlinky…