Z pórobetonu se u nás staví 30 procent rodinných domů. Zkusíte to také?

Je to lehké, přitom pevné, a také stále populárnější. Staví se z toho snadno a rychle, jednoduše se opracovává, skvěle izoluje, takže nepotřebuje další zateplení. Co je to? Odpověď zní pórobeton. Můžete se setkat s produkty různých výrobců, respektive různými obchodními názvy. Ale ať se na svůj dům rozhodnete použít…

Trhliny na rozhraní různých materiálů nosné svislé stěny

Nosné konstrukce jsou základem všech objektů. Jakékoliv neodborné zásahy do nosných konstrukcí mohou narušit statiku celého objektu. Rozlišujeme vodorovné nosné konstrukce, které tvoří základy pater a stropů a svislé nosné konstrukce, které rozdělují prostor na jednotlivé místnosti a dávají budově výsledný tvar. Druhy svislých konstrukcí Svislé konstrukce mohou být nosné…

Trhliny ve svislých nosných konstrukcích v důsledku oslabení

Nosná konstrukce je považována za základní konstrukci ve stavitelství. Dodává budově pevnost, tuhost a odolnost. Je základním prvkem pro jakoukoliv další montáž, nesmí být porušena, protože deformace ohrožují statiku celé budovy. Špatně navržené a smontované nosné prvky mohou zapříčinit deformace nebo zřícení celé stavby. Základní rozdělení svislých konstrukcí Nejzákladněji můžeme…

Poruchy v napojení povrchových úprav konstrukcí a povrchů

Povrchové úpravy nám vytváří krásný dojem z celého interiéru. Jejich funkce je především estetická a nemají žádný vliv na nosné funkce konstrukcí. Správně zvolenou barvou ovlivníme vzhled celého interiéru. Tmavé barvy nám prostor opticky zmenšují, světlé zase zvětšují. Příliš křiklavé odstíny se nehodí do ložnice, protože působí agresivně. Některé barvy…

Trhliny v nenosných konstrukcích vyvolané deformacemi jiných konstrukcí

V problematice trhlin je vhodné si nejdříve rozdělit konstrukce na nosné a nenosné. Vodorovné nosné konstrukce jsou základy pater a stropů. Rozdělují prostor vertikálně a přenáší veškerý tlak do svislých nosných konstrukcí. Skládají se z nosné konstrukce, podlahy a podhledů. U moderních industriálních budov mohou podlahy i podhledy chybět, jejich…

Trhliny od koncentrace napětí v místě uložení trámu

Trámy jsou dřevěný stavební materiál, který se získává ze středu kmene stromu. Na průřezu mají obdélníkový nebo čtvercový tvar. Dřevo je tradičním stavebním materiálem, který se vrací znovu na scénu díky dřevostavbám a moderním srubům. Při zachování správných technologických postupů, jde o velmi trvanlivý materiál. Použití trámů Nejčastěji můžeme trámy…

Bungalov pro dvě rodiny – 4. díl: Založení obvodových zdí

BLOG ČTENÁŘE – Po zalití základové desky jsme nechali beton tři týdny zrát a posléze jsme založili první řadu pórobetonových tvárnic a začali stavět obvodové a nosné zdivo. Během zrání betonu, za horkého počasí jsme povrch základové desky kropili vodou a zvlhčovali, protože při příliš rychlém vysychání mohou vznikat trhlinky…