Trhliny v nenosných konstrukcích vyvolané deformacemi jiných konstrukcí

V problematice trhlin je vhodné si nejdříve rozdělit konstrukce na nosné a nenosné. Vodorovné nosné konstrukce jsou základy pater a stropů. Rozdělují prostor vertikálně a přenáší veškerý tlak do svislých nosných konstrukcí. Skládají se z nosné konstrukce, podlahy a podhledů. U moderních industriálních budov mohou podlahy i podhledy chybět, jejich…