Mlatový povrch u rodinného domu

Téměř každý majitel domu a pozemku je postaven před otázku, jak vyřešit zpevněnou plochu pro dvůr, chodník, příjezd, parkování a podobně. Nejčastějším řešením bývá betonová dlažba, která jistě plní svoji roli velmi dobře, ale existují i jiné možnosti. Příkladem budiž mlatový povrch. Mlatové povrchy dnes prožívají svou renesanci a to…

Mlatový povrch v zahradě – výhody a nevýhody

Mlatové povrchy cest, odpočívadel, parkovišť a podobných ploch jsou v poslední době „in“. Důležitou roli tu hraje snadnost a rychlost budování stejně jako příznivá cena. Lze na ně pozitivně nahlížet i z hlediska ekologického a dobře zapadají do přírodního prostředí. V principu nejde o nic nového – naopak. Povrchy tvořené…