Výběr materiálů ovlivňuje odhad ceny domu – 2. část: Druhy podlah

SERIÁL – Každý typ podlahoviny má své cenové rozpětí, technologické nároky a nároky na stavební připravenost. Tyto faktory investorovi znesnadňují finální cenový odhad. Stavební připravenost konstrukce, jinými slovy její stav, je zásadní faktor volby podlahy podle druhu roznášecí vrstvy. Roznášecí vrstva je vrstva materiálu mezi izolační vrstvou kladenou přímo na…