Anatomie funkční střechy

Střechu můžete zkoumat z mnoha hledisek, ale v dnešním článku se zaměříme na výběr střešní krytiny a doplňků. Nevynecháme ani střešní okna či systém okapů. Jen opravdu kvalitní a funkční střecha dostojí všem náročným požadavkům, kterými je tato část domu permanentně zatěžována. Jde o složitý systém, ve kterém na sebe…

NAŠE TÉMA: Střešní krytina

Kvalitní a funkční střecha není vůbec samozřejmostí. Střecha je totiž poměrně složitý systém, ve kterém na sebe navazuje několik řemeslných profesí. Na námi navštíveném domě zdobí střechu betonové tašky Bramac, typ Classic Star. Možností je ale mnohem více. Tašky z betonu i hlíny Nejpoužívanějším typem skládané střešní krytiny jsou betonové…

Co se stavbou před zimou? Zastřešit!

Stavba domu je nákladná, časově i fyzicky náročná záležitost. Řada investorů proto využívá poslední měsíce roku k tomu, aby své budoucí bydlení dostali do fáze dokončení a uzavření hrubé stavby. Pokud to jen trochu jde, snažte se zakrýt hrubou stavbu střechou. Škody, které by zima mohla způsobit na odkrytých stavebních…

Střecha: Nebezpečí vysoko nad zemí

Střecha kromě své prioritní funkce představuje základnu a „nosič“ mnoha speciálních doplňků a příslušenství, sloužících k bezpečnému provozu a k údržbě domu jako celku. Požadavky na bezpečnostní prvky střech na budovách s provozem vycházejí z příslušných norem. Zatímco ve většině západních a severních zemí, tedy v lokalitách s dlouhou zimou a…

TÉMA: Přesah střechy nad domem a dobou

Dům se sedlovou, pultovou či valbovou střechou patří k tradičnímu obrazu české vesnice i města. Tento archetyp má logické historické opodstatnění, s nástupem moderní architektury se však podoba obytného domu změnila. Představíme vám některá zajímavá řešení a názory architektů, zda má přesahující střecha i dnes svůj význam. Úkolem přesahující střechy…

Komfort přímo pod střechou: Proč je důležitá funkční izolace?

I když na sebe střešní krytina poutá nejvíc pozornosti, sama o sobě nestačí. K důležitým součástem střešního souvrství patří i kvalitní a hlavně funkční izolace. Standardní skladba střešního pláště staví na třech primárních vrstvách. Efektivní hydroizolaci, parotěsné zábraně a tepelné izolaci. Hlavní roli zde nutno přisoudit konstrukčnímu „detailu“ zateplení. Střechou totiž uniká…

Vybíráme střešní krytinu: Jaké máme možnosti?

Při výběru střešní krytiny hraje roli celá řada faktorů. Výsledek by měl být jejich optimálním průsečíkem. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější z nabídky na našem trhu. Určující jsou statické požadavky, podřízené stavu krovu (zejména u rekonstrukcí), a způsob využití podstřešního prostoru. Chcete-li například do staré venkovské chalupy s plechovou…

Souvislosti střech a střešních oken

Střešní okna výrazně ovlivňují atmosféru podkroví i život v něm. Jejich výběr a ukotvení do střechy ale jsou disciplínou dosti náročnou. Střešní okna, ateliérové prosklení či tzv. střešní balkony nabízejí jedinečnou možnost dát podkroví a životu v něm úplně novou úroveň. Výběr těchto stavebních prvků je pak pro každé podkroví…

TÉMA: Co je dobré vědět, než se pustíte do rekonstrukce střechy

Všechny konstrukční prvky domu mají určitou předpokládanou životnost. Působí na ně přírodní podmínky v lokalitě i přirozené stárnutí a při špatném návrhu, provedení nebo údržbě se jejich životnost zkracuje. Dvojnásob to platí o střešním plášti, jehož spolehlivost garantuje stabilitu, provozuschopnost a životnost celého domu. Tvrdou prověrku střechy představuje zima se…

Vybíráme typ střechy: Co je nutné brát při rozhodování v úvahu?

Všude kolem nás lze vidět domy, které střecha tzv. pozvedá, nebo právě naopak. Při rozhodování o typu střechy je tedy vždy nutné vzít v úvahu nejen architektonické, ale také funkční a pochopitelně i ekonomické hledisko. Střecha se stará o sucho, teplo a někdy i denní světlo v budově, zvyšuje užitnou…

Stavba svépomocí – 6. díl: Dokonalé pokrytí

SERIÁL – Položení střešní krytiny završuje hrubou stavbu. Dům by měl být „pod čepicí“ již před nástupem podzimu. Střešní krytina je jednou z nejdůležitějších součástí domu a správná volba i provedení zaručí ochranu stavby před přírodními živly. Jak jsme uvedli v minulém dílu našeho stavebního seriálu, výběr střešní krytiny musí…

NÁVOD: Montáž světlíku do ploché střechy

Střešní světlík Velux CVP s elektricky ovládaným větráním a dešťovým senzorem je elektricky ovládané okno určené pro ploché střechy. Vyniká propracovaným designem a díky svým kvalitním technickým parametrům je určen i pro náročné použití v obytných prostorách. Montáž světlíku si ukážeme krok za krokem. Krok 1 – Příprava a osazení zvedacích rámů ZCE. Nejprve je třeba provést…

TÉMA: Zobytnění podkroví

Obsah článku:Nový domov pod střechouStavební práce pod střechouOdborník radí: Jak se „zvedá“ střecha? Nový domov pod střechou Obstarat si vlastní bydlení začíná být kvůli rostoucím cenám bytů i náročnějším podmínkám hypoték čím dál větší problém. Spousta mladých tedy bere i po svatbě zavděk azylem v domě rodičů. [lock] Jednou z možností,…

Stavba svépomocí – 5. díl: Domov pod korunou

SERIÁL – Konstrukce střechy završuje hrubou stavbu domu. Je to slavnostní okamžik hodný vetknutí glajchy na hřeben. Střecha by měla být hotová před podzimem, a to nejen kvůli tomu, aby byl čas na množství dalších dokončovacích prací. Střecha dům chrání, ale také zdobí, proto volba její finální podoby znamená důležité…

Těžká volba: Koho a co pustit na střechu

Tvrdit a slíbit se dá mnohé. Když se ale sliby nenaplní, začne střechou zatékat třeba o půl století dříve, než se čekalo. Své o tom vědí majitelé rodinného domu z Dolních Jirčan. Manželé a majitelé rodinného domu v této krásné lokalitě si podobnou zkušeností prošli zcela nedávno. Deset let starý rodinný dům…

SPECIÁL: Střecha je základ domu

Obsah článku:Střechy zbavené předsudkůPořiďte si střechu z plechu Střecha versus vliv počasí Stará střecha jako nová Střechy zbavené předsudků Ještě před nějakými čtyřiceti padesáti lety lidé žijící pod střechami z tradičních tašek tak trochu nechápavě kroutili hlavou nad instalací střešních „bubínků“ z plechu. Materiál sám o sobě sice splňoval všechny…

Střešní zahrady mají zelenou

Vegetační střechy se „nosí“. Vracejí se do měst a začínají kralovat i venkovským stavením. Dokládají to pohledy do české i zahraniční krajiny, ale také nejrůznější soutěže. Pohled je to krásný, ale realizace takovéto střechy, potažmo střešní zahrady, není vůbec jednoduchá. Aby skutečně splňovala všechny nároky, měli by ji navrhovat a…

Seznamte se: Střešní doplňky

Střecha, to není pouze krytina, ale celá škála nejrůznějších doplňků. Některé doplňky mají za úkol efektivně vyřešit prostup střešním souvrstvím, jiné slouží k pohybu po střeše či ke vstupu na střechu, další mají na starosti sníh a led. V minulosti, když se půdní prostory využívaly minimálně, nebyl menší průnik vody do střechy problém. Tuto vodu zachytily půdní…

SPECIÁL: Moderní střecha vyžaduje pozornost

Obsah článku:Nešetřete na střešeStabilní krov v odolném kabátě Pořiďte si střechu, z hlíny nebo z plechu… Zbroj k ochraně domu Nalaďte si vlastní střechu Světlo a zdravé klima pod střechou Nešetřete na střeše Jazykolam v titulku naznačuje, že moderní střecha je komplexní a složitý systém, kterému je třeba věnovat velkou pozornost.…

Střecha pro tradiční spojení

Ctít tradici a mít úctu k tomu, co vybudovali naši předkové, je jistě úctyhodné. Jak ale postupovat, pokud již vytvořené už nedrží pohromadě? O tom je příběh chalupy pana Pavla Nováka z Hojkova. Napravo Křemešník, nalevo Čeřínek. A Hojkov je posazen možná dva kilometry od Čeřínku, je tu úplně rajská…

Stavba našeho domu – 10. díl: Střešní okna a krytina

SERIÁL – Začátkem listopadu paní Kristýna úspěšně dokončila krov, zbývalo realizovat střešní plášť, včetně instalace střešních oken. 10. listopadu přišli pokrývači, natáhli fólii, ale rázem napadl první sníh. Paní Kristýna Boudová musela vybrat barvu střešní tašky podle návrhu (vizualizace) schváleného od památkového úřadu. „U nás vzhledem k umístění domu v prostoru památkově chráněné zóny připadala v…

Dobře zastřešená minulost

Jak zrekonstruovat střechu tak, aby byla věrná takřka stoletému originálu, a přitom byla moderní podle dnešních norem a požadavků? O tom je příběh vily ze Všenor. Rekonstrukce střechy ovlivňuje život celého domu a stavebníci se jí většinou snaží zhostit co nejrychleji. Jsou ale i tací, kteří postupují zcela opačně: nic…

Z čeho všeho se skládá funkční střecha?

Funkční střechu netvoří pouze konstrukce a krytina, ale také odvodňovací systém a mnoho dalších doplňků. Dům musí mít samozřejmě účinnou ochranu proti vodě ve všech jejích skupenstvích. Myšleno srážkovou vodu dopadající na střechu shora (ostatní vlhkost musí zvládnout izolace), a v zimě samozřejmě i sníh a led. Spolehlivou ochranu stavbě…

Stavba našeho domu – 9. díl: Krov, vikýř a tesařské práce

V minulém díle seriálu jsme se zabývali komínem, který musel být vybrán s ohledem na budoucí topidlo. Nyní se zaměříme na tesařskou část střechy. Střecha je velmi složitý organismus, který je nadmíru citlivý na možné chyby a technologickou nekázeň. Základem je vybrat opravdu spolehlivou firmu, a to se paní Kristýně podařilo. Stavbu krovů zahájila začátkem listopadu…