Zatékání do fasád vadnými klempířskými konstrukcemi

Voda protékající do domu představuje velké nebezpečí, kterému je potřeba se bránit implementací správné hydroizolace. Před zatečením nás ale chrání také dobře udělané klempířské prvky, ať už jde o okapy, venkovní parapety nebo štítové oplechování. V případě, že jsou tyto prvky vytvořeny nesprávně nebo z nevyhovujících materiálů, ale může dojít…