Odvod splaškové vody mimo napojení na kanalizaci

Každá domácnost vyprodukuje velké množství odpadních vod, které obvykle vypouštíme do veřejné kanalizace. Pokud kanalizace v obci neexistuje, můžete si vybrat z několika řešení. Stále existuje značné množství domů, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci. Obyvatelé to mohou řešit několika způsoby, např. pomocí jímky (žumpy), septiku nebo domovní čistírny odpadních…

Odvod splaškové vody

Bez pitné vody si nelze představit funkční domácnost, na druhé straně je stejně důležité vyřešit, co dělat se znečištěnou vodou a jak ji odvést z domu. Ve všech místech s odběrem vody musí být instalována i funkční kanalizace. Z nejfrekventovanějších místností, tedy z WC, z koupelny a kuchyně (sprcha, vana,…

Odvod splaškové vody

Bez pitné vody si nelze představit funkční domácnost, na druhé straně je stejně důležité vyřešit, co dělat se znečištěnou vodou a jak ji odvézt z domu. Ve všech místech s odběrem vody musí být instalována i funkční kanalizace. Z nejfrekventovanějších místností, tedy z WC, z koupelny a kuchyně (sprcha, vana, umyvadlo,…

Jak naložit s dešťovou vodou?

Jak se vypořádat s vodou, která přiteče na pozemek během přeháňky? Akumulovat, nechat vsáknout nebo odvést do kanalizace? Způsobů je hodně, ale ne všechny lze aplikovat v každé lokalitě. Pomůžeme vám rozhodnout se, jaký styl nakládání s dešťovou vodou bude pro vás nejvhodnější. Odvod do kanalizace Celkem jednoduchým a bezproblémovým řešením je…

Stavíte nebo rekonstruujete dům? Praktické tipy, jak na rozvody v domě

Při stavbě či rekonstrukci domu je třeba myslet na nespočet věcí a detailů, které je třeba vhodně dopředu naplánovat a následně je při konstrukci i správně zrealizovat. Jedním z důležitých kroků při stavbě budovy je i zabudování rozvodů vody, topení či elektřiny. Aby rozvody fungovaly tak jak mají, vyplatí se…

Rozvody vody a odpadů

Bez přístupu k tekoucí vodě si nedovedeme naše domovy už představit. Vodovod nám poskytuje komfortní bydlení a my kdykoliv můžeme otočit kohoutkem a mít vodu k dispozici. Stejný komfort nám svým způsobem zajišťuje i odpad, který při správném fungování ani nevnímáme. Připojení domácnosti ke zdroji vody Rozvody vody jsou považovány za inženýrské…

Jak se řeší a staví kanalizace?

Kanalizace je něco, bez čeho si moderní bydlení ani nedokážeme představit. Co se týče vnitřní kanalizace, jedná se o soustavu potrubního vedení uvnitř budovy, která slouží k odvádění znečištěných odpadních vod nebo případně i dešťové vody prostřednictvím kanalizační přípojky do veřejné kanalizace, případně do domovní čistírny odpadních vod nebo do…

Kanalizace – chyby v rozvodech

V oblasti stavitelství se běžně používá pojem technická zařízení budov (TZB) jde o soubor všech součástí, která se podílejí na vnitřním prostředí a chodu domu. Patří sem vodovod, kanalizace, elektřina a topení. Je třeba si uvědomit, že bez řádného technického zabezpečení budovy si neohřejme vodu na čaj, neosprchujeme se a…

Bungalov pro dvě rodiny – 9. díl: Inženýrské sítě v domě

BLOG ČTENÁŘE – V minulém díle jsme při zakládání příček ve skladbě podlahy nechali volné kanály na protažení veškerých rozvodů. V lednu a první polovině února jsme do těchto připravených kanálů rozvody uložili a rozvedli po celém domě. Jednou jsem viděla obrázek domu, který s nadsázkou napodoboval lidský organismus. Srdcem…