Elektroinstalace

Elektřina je jednou z inženýrských sítí. Dnes si již prakticky neumíme představit život bez připojení k elektrické síti. Je součástí našich životů a většina domů je k ní připojena. Pokud nejsou s elektrickými rozvody v domě žádné problémy, tak je ani nevnímáme. Ale pokud je něco špatně, tak nám tato skutečnost pěkně znepříjemní žití.…

Elektroinstalace – ochrana před bleskem

Bouřka je pro většinu lidí jen dalším meteorologickým jevem, ale pro naše elektrické obvody a zařízení v domě se může stát velkým strašákem. Pokud nám blesk uhodí do antény, může nám odpálit domácí spotřebiče. Je proto nutné mít domov adekvátně zabezpečen proti úderu bleskem. Elektroinstalace všeobecně Elektroinstalace není nic jiného…