Všestranné použití ztraceného bednění

Ztracené bednění zjednodušuje, zrychluje a zlevňuje stavbu betonové monolitické konstrukce. Na stavbě má všestranné použití od základů až po stropy. Princip spočívá v tom, že bednění se po betonáži a zmonolitnění konstrukce neodstraňuje, ale zůstává její trvalou součástí. V některých případech může být pohledové, nebo je opatřeno omítkou, zateplením, obkladem…