Akustikou proti hluku

Mít v bytě – a to nejenom městském, úplné ticho asi nelze. Ale mít přijatelnou míru hluku je už úkol zvládnutelný. Výsledek pak budete vnímat jako pohodové ticho. Podle odborných studií se nejlépe cítíme při intenzitě zvuku kolem 30 až 35 dB. V domácnosti tak vaše zdraví ohrožují nejen jednorázové…

Nedostatečná zvuková izolace obvodových konstrukcí domů

Jako by nestačilo, že je občas slyšet zadupání nebo hlasitě puštěnou hudbu od sousedů, vnější zvukové ruchy bývají ještě nepříjemnější. Navíc s tramvajemi, auty nebo jiným hlukem z vnějšku si to nemůžeme vyříkat jako se sousedy. Stejně tak ani nelze hledat společně rozumné řešení, tady to zbývá jen a jen…

Nedostatečná zvuková izolace vnitřních stěn

Občasný nadměrný hluk v bytě trápí více než dvě třetiny Čechů. Jedná se nejčastěji o rušivé zvuky a další hlasité projevy od sousedů, problémy s hlukem velmi dobře znají především obyvatelé panelových domů i starší zástavby před rekonstrukcí. Někdy ale mají problémy s hlukem i obyvatelé novostaveb a rodinných domů,…

Riziko šíření hluku konstrukcí – kročejový hluk

Šíření hluku a nežádoucích zvuků prostřednictvím stavebních konstrukcí je jev, který se snažíme co nejvíce eliminovat, protože působí nepříznivě na lidskou psychiku a tím současně i na fyzický zdravotní stav. Hluk je rušivý faktor, jenž může především při dlouhodobém vlivu působit neurózy, vyvolávat nesoustředěnost, rušit sociální vazby a všeobecně působit…

Nevyhovující prostorová akustika obytných místností

Domov je místem, kde se chceme cítit dobře a užít si pokojnou atmosféru. Někdy nám ale může zkazit dojem z nového bydlení v domě nebo rekonstruované domácnosti jedna věc: nevyhovující prostorová akustika. Koneckonců – pryč jsou časy, kdy jsme v místnostech měli hutně tkané koberce, čalouněný nábytek a dlouhé závěsy…

Nadměrný hluk technického vybavení domu

Minimální hluk a akustická pohoda v interiéru je jednou z velmi důležitých a žádaných vlastností domů i bytů. Každý přece touží po klidu a pohodě na odpočinek i běžný rodinný život. Kromě rušivých hluků zvenčí a od sousedů se občas přidají i zvuky vyluzované technickým vybavením domu, často se i…

Akustika stavebních konstrukcí

K důležitým provozním kritériím rodinného domu a k dosažení komfortu bydlení patří i účinná ochrana proti hluku. Stavební konstrukce proto musí splňovat i akustické parametry. Na člověka působí vnější hluk (doprava, letiště), hluk z ostatních prostor domu (hovor, hudba), hluk nesený konstrukcí (kroky, dveře) a hluk z provozu technických zařízení…