Možnosti zimní údržby chodníků, cest a okapů

Pochozí a pojízdné povrchy kolem rodinného domu a v rámci zahrady potřebují v zimě takovou údržbu, aby pohyb po nich nebyl rizikem pro zdraví uživatel. Znamená to buď pečlivě uklízet sníh a námrazu mechanickými či chemickými prostředky, nebo investovat do velmi komfortního a technologicky vyspělého systému vyhřívání příslušných ploch. Posypové…

Žlaby a svody: Výběr, montáž a péče o okapní systém vašeho domu

Střecha domu musí odolat nejen teplotním výkyvům a poryvům větru, ale také přívalům vody a nánosům sněhu a ledu. Proto je důležité začít u kvalitního okapního systému. Správně nainstalovaná a funkční odvodňovací soustava má výrazný vliv na celkovou životnost vašeho domu. Okapy a svody jsou nenápadnou, nicméně důležitou součástí stavby.…

Příprava střechy na zimu: Jaké existují bezpečnostní systémy

Každá zima vždy důkladně prověří kvalitu provedení střechy, a proto se nevyhnete její pravidelné kontrole a údržbě. I z malé poruchy se může stát veliký a většinou také drahý problém. A nejde jen o ochranu samotné konstrukce střechy a jejích funkčních prvků a doplňků, myslet musíme i na okolí domu,…

Anatomie funkční střechy

Střechu můžete zkoumat z mnoha hledisek, ale v dnešním článku se zaměříme na výběr střešní krytiny a doplňků. Nevynecháme ani střešní okna či systém okapů. Jen opravdu kvalitní a funkční střecha dostojí všem náročným požadavkům, kterými je tato část domu permanentně zatěžována. Jde o složitý systém, ve kterém na sebe…

Cesty vody ze střechy

Voda stékající ze střechy rodinného domu může stavbě uškodit, anebo jeho obyvatelům v mnohém pomoci. Nejprve je ale nutné ji zachytit a odvést pryč ze střechy. Hlavní funkcí okapových systémů je odvádět srážkovou a tající vodu z celé plochy střechy bezpečně do kanalizačního potrubí, samovsakovacích jímek nebo nádrží určených k jímání a přechovávání dešťové vody. Okapové systémy jsou zároveň…

Nepřítel jménem voda. Jak před ní (nejen v zimě) chránit střechu?

Ačkoli teď většina majitelů domů soustředí svoji pozornost na poslední letošní sklizeň zasloužené úrody, kalendářně pomalu a jistě nastává období nejrůznějších doporučení na téma „až se zima zeptá“. Zvláště to platí pro střechu a střešní doplňky. Některých si na střeše sotva povšimnete, jejich úloha je ale nezastupitelná. Hlavním nepřítelem, před…

Střecha: Nebezpečí vysoko nad zemí

Střecha kromě své prioritní funkce představuje základnu a „nosič“ mnoha speciálních doplňků a příslušenství, sloužících k bezpečnému provozu a k údržbě domu jako celku. Požadavky na bezpečnostní prvky střech na budovách s provozem vycházejí z příslušných norem. Zatímco ve většině západních a severních zemí, tedy v lokalitách s dlouhou zimou a…

Jak ochránit střechu před padající vodou?

Funkčnost střechy nepodmiňuje pouze kvalitní střešní plášť, ale také ucelený odvodňovací systém. Jeho správná instalace často rozhoduje o životnosti celého objektu. Ochranu před vodou dopadající na střechu shora, tedy srážkovou (déšť, sníh), stavbě poskytují střešní ochranné prvky a okapní systém, odvádějící vodu ze střechy a od stavebních konstrukcí i spodní…

Vybíráme střešní krytinu: Jaké máme možnosti?

Při výběru střešní krytiny hraje roli celá řada faktorů. Výsledek by měl být jejich optimálním průsečíkem. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější z nabídky na našem trhu. Určující jsou statické požadavky, podřízené stavu krovu (zejména u rekonstrukcí), a způsob využití podstřešního prostoru. Chcete-li například do staré venkovské chalupy s plechovou…

Seznamte se: Střešní doplňky

Střecha, to není pouze krytina, ale celá škála nejrůznějších doplňků. Některé doplňky mají za úkol efektivně vyřešit prostup střešním souvrstvím, jiné slouží k pohybu po střeše či ke vstupu na střechu, další mají na starosti sníh a led. V minulosti, když se půdní prostory využívaly minimálně, nebyl menší průnik vody do střechy problém. Tuto vodu zachytily půdní…

SPECIÁL: Moderní střecha vyžaduje pozornost

Obsah článku:Nešetřete na střešeStabilní krov v odolném kabátě Pořiďte si střechu, z hlíny nebo z plechu… Zbroj k ochraně domu Nalaďte si vlastní střechu Světlo a zdravé klima pod střechou Nešetřete na střeše Jazykolam v titulku naznačuje, že moderní střecha je komplexní a složitý systém, kterému je třeba věnovat velkou pozornost.…

Z čeho všeho se skládá funkční střecha?

Funkční střechu netvoří pouze konstrukce a krytina, ale také odvodňovací systém a mnoho dalších doplňků. Dům musí mít samozřejmě účinnou ochranu proti vodě ve všech jejích skupenstvích. Myšleno srážkovou vodu dopadající na střechu shora (ostatní vlhkost musí zvládnout izolace), a v zimě samozřejmě i sníh a led. Spolehlivou ochranu stavbě…

Údržba domu: Střecha a okapy

Zima je pro každou střechu zatěžkávací zkouškou, která se může podepsat na jejím stavu. Proto jakmile se oteplí a takzvaně oschnou meze, střechu důkladně zkontrolujte. Kritickým místem je například oplechování komínů, průchody televizních antén a další klempířské prvky, ale také střešní okna či vikýře. i okapy a svody byste měli…

Střecha: Garant bezpečí a komfortu

Obsah článku:1. Garant bezpečí a komfortu2. Střešní plášť je nejcitlivější částí domu3. Ochrana před padající vodou Garant bezpečí a komfortu Střecha se stará o tepelnou stabilitu budovy a chrání ji před povětrnostními vlivy. Kromě toho slouží také jako „nosič“ mnoha ochranných a provozních prvků a technologií a lze ji využít…