Bungalov pro dvě rodiny – 16. díl: Velké finále

BLOG ČTENÁŘE – Stavba je kompletní, zbývá jen závěrečné tečka. Po montáží zařizovacích předmětů, osazení různých lišt a doladění dalších drobností jsou domy připraveny k nastěhování. Uplynulo posledních pár týdnů od předchozího článku a dům se změnil k nepoznání, uvnitř i venku. Pustili jsme se do finálních instalací vodovodních baterií,…

Bungalov pro dvě rodiny – 15. díl: Povrchy podlah a stěn

BLOG ČTENÁŘE – Než položíte podlahy a nalepíte obklady, je váš dům stavbou. Po jejich dokončení… máte domov. Jako mávnutím kouzelného proutku se interiér domu „vyloupne“ a naplno ukáže, co v něm je. Až budete stavět, zkuste se na tento okamžik soustředit, protože je opravdu výjimečný. Povrchy jsou to, co…

Bungalov pro dvě rodiny – 14. díl: A je vymalováno!

BLOG ČTENÁŘE – Po dokončení venkovních prací jsme se vrátili dovnitř do domu. Stavba se zdárně blíží ke konci. Na řadě jsou dodělávky desítek drobností a také výmalba. Pustili jsme se do vymalování. Štuk na stěnách byl již pěkně vyzrálý a čekal na finální úpravu. Bělostné zdi, na které budou…

Bungalov pro dvě rodiny – 13. díl: Parkovací stání a terasa

BLOG ČTENÁŘE – Po dokončení fasády domu nám podzimní dny přály krásné počasí, a tak jsme pokračovali pokládáním dlažby na parkovacích stáních a terasách a přístavbou dřevěné pergoly. Již od jara jsme měli zabetonované obrubníky jak u příjezdu k domu na východní straně, tak u budoucích teras na jihozápadě. Do…

Bungalov pro dvě rodiny – 12. díl: Fasáda – mezník stavby

BLOG ČTENÁŘE – Počasí nemaří plány jen zemědělcům, ale i stavebníkům. Koncem června byla fasáda téměř dokončená, jen natáhnout finální omítku, ale došlo na ni až po polovině září. Technologicky to nebylo možné. Omítka ve velkých letních vedrech totiž zasychá příliš rychle a výsledek je značně nejistý. Raději jsme tedy…

Bungalov pro dvě rodiny – 11. díl: Sádrokartonové podhledy

BLOG ČTENÁŘE – Protože nám nepřálo počasí a nemohli jsme pracovat na fasádě, pustili jsme se do montáž e sádrokartonových podhledů. V části domu s plochou střechou je betonový strop, který jsme přeštukovali zároveň s prováděním vnitřních omítek. druhá část domu má pultovou střechu s dřevěnými vazníky, zakrytými sádrokartonovým podhledem.…

Bungalov pro dvě rodiny – 10. díl: Vnitřní omítky a terénní úpravy

BLOG ČTENÁŘE – Po montáži veškerých instalací vody, odpadu, topení a elektřiny panovala venku ještě tuhá zima, v noci stále pravidelně mrzlo. V domě jsme potřebovali udělat vnitřní omítky a venku terénní úpravy. Počkali jsme na teplejší počasí a po Velikonocích jsme se do stavby zase vrhli naplno. Srovnali jsme…

Bungalov pro dvě rodiny – 9. díl: Inženýrské sítě v domě

BLOG ČTENÁŘE – V minulém díle jsme při zakládání příček ve skladbě podlahy nechali volné kanály na protažení veškerých rozvodů. V lednu a první polovině února jsme do těchto připravených kanálů rozvody uložili a rozvedli po celém domě. Jednou jsem viděla obrázek domu, který s nadsázkou napodoboval lidský organismus. Srdcem…

Bungalov pro dvě rodiny – 8. díl: Uvnitř domu začínáme od podlahy

BLOG ČTENÁŘE – S koncem jednoho roku jsme opustili práce na exteriéru stavby a se začátkem dalšího se vrhli na interiéry. Čeká nás zateplení podlahy, veškeré instalace, omítky, sádrokartonový podhled a spousta dalšího, než budeme moci říci „Je hotovo“. Práce v interiéru jsou tak trochu nevděčné v tom, že na…

Bungalov pro dvě rodiny – 7. díl: Pultová střecha

BLOG ČTENÁŘE – Po realizaci ploché střechy stavba dvojdomu pokračovala pultovými střechami. Jejich montáž jsme zvládli za čtrnáct dní. Naše přízemní domy bez obytného podkroví mají pultové střechy s nízkým sklonem. Proto nepotřebujeme klasický krov, který by umožňoval využití půdního prostoru. Pro konstrukci pultové střechy jsme zvolili vazníkový krov. Vazníky…

Bungalov pro dvě rodiny – 6. díl: Plochá střecha

BLOG ČTENÁŘE – Po vyzdění nosných stěn obou domů jsme pokračovali stavbou střech. Protože náš dvojdům má dva typy střech – rovnou a pultovou, budu je dokumentovat každou zvlášť, aby byla jasná návaznost technologického postupu u každé z nich. V praxi práce na obou střechách probíhaly střídavě tak, aby na…

Bungalov pro dvě rodiny – 5. díl: Obvodové zdi, překlady a věnec

BLOG ČTENÁŘE – Uběhlo několik týdnů a na staveništi se již rýsuje hrubá stavba domu. Okna je třeba opatřit překlady a zdivo ukončit obvodovým věncem. Již jsme vyzdili veškeré obvodové zdi, jak v části domu, kde bude plochá střecha, tak v té, kde bude pultová. Dělicí stěna mezi oběma domy…

Bungalov pro dvě rodiny – 4. díl: Založení obvodových zdí

BLOG ČTENÁŘE – Po zalití základové desky jsme nechali beton tři týdny zrát a posléze jsme založili první řadu pórobetonových tvárnic a začali stavět obvodové a nosné zdivo. Během zrání betonu, za horkého počasí jsme povrch základové desky kropili vodou a zvlhčovali, protože při příliš rychlém vysychání mohou vznikat trhlinky…

Bungalov pro dvě rodiny – 3. díl: Ztracené bednění a základová deska

BLOG ČTENÁŘE- Po dokončení základových pasů rodinného dvojdomu následovalo vyzdění ztraceného bednění a vylití betonové základové desky. Pamatujete si na klasické dřevěné bednění stlučené z prkýnek, které se kdysi k betonáži používalo? Dnešní ztracené bednění z dutých betonových tvárnic je moderní stavební systém, který usnadňuje práci, a vyzdívání obvodu základové…

Bungalov pro dvě rodiny – 2. díl: Vytyčení a zakládání stavby

BLOG ČTENÁŘE – V prvním díle našeho seriálu o stavbě dvojdomu jsme se zabývali tím, jak vznikl jeho projekt. Po získání stavebního povolení již nic nebránilo začít stavět. Ale vždy, než se vůbec poprvé „kopne do země“, je třeba stavbu vytyčit a založit. Vytyčení stavby běžně předchází skrývka ornice. V…

Bungalov pro dvě rodiny – 1. díl: Projektujeme dva domy v jednom

BLOG ČTENÁŘE – Na pozemku o ploše 1 150 m2 začal růst přízemní rodinný dům v podobě bungalovu se dvěma samostatnými bytovými jednotkami. Stavebníci patří v oblasti navrhování a výstavby domů k profesionálům, proto jsme je požádali, aby celou stavbu pro nás zdokumentovali a popsali. V první části nového seriálu…