Nový stavební zákon: Jak ovlivní stavbu rodinného domu v roce 2023?

Je už jisté, že od ledna 2023 bude skutečně platit nový stavební zákon? A znamená to zrušení stavebních odborů při místních úřadech? Začne už konečně platit, že úřady si potřebné informace vyměňují samy mezi sebou, bez aktivní účasti stavebníka? Na tyto a další otázky jsme se zeptali advokátky Gabriely Donati…

Průvodce stavebníka rozhodovacími procesy ve stavebním právu

Možná jste se s obdobnou situací již setkali. Chcete si na své zahradě postavit například zastřešenou kůlnu pro ochranu naštípaného dříví. Nakoupíte si materiál na stavbu, vyhradíte si své dva volné víkendy na uskutečnění stavby a pustíte se do práce. Po stráveném čase a po investování určitého obnosu peněz vám…

Kolaudovat nemusíte, dodržovat předpisy ano

Bez kolaudačního rozhodnutí se obejdete, pokud se váš rodinný dům „vejde“ do poměrně velkoryse nastavených parametrů, které definuje zákon. Ve většině případů si tak natěšený majitel nové nemovitosti vystačí pouze s ohlášením stavby a oznámením o jejím ukončení. Vše podstatné ohledně kolaudace popisuje stavební zákon, který byl novelizován s účinností…

Co si počít s černou stavbou

Nejprve se podíváme na to, co vlastně všechno černou stavbou je. Černým stavbám se věnuje pouze jedno ustanovení zákona 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebního řádu (stavebního zákona), a to ustanovení § 129. Radí: JUDr. Pavel Kiršner, Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner Tímto ustanovením se však výčet černých…

S čím pomůže „institut nezbytné cesty“?

Co dělat, když jste v situaci, kdy vlastníte nemovitost, ale nemáte k ní přístup? Jak se vypořádat se situací, kdy nemůžete svou nemovitost řádně užívat, jelikož není dostatečně spojena s veřejnou cestou, a musíte tudíž využívat přístupu přes sousední pozemky? Ideálním způsobem řešení je dohodnout se v rámci sousedských vztahů…

Nový stavební zákon: Co nás čeká v příštích letech?

O změnách ve světě stavebních paragrafů i financování staveb jsme si povídali s Tomášem Veselým, ředitelem české značky pro dřevostavby, VEXTA DOMY. Historie více než 400 postavených rodinných domů VEXTA, včetně vyřizování potřebných povolení pro stavbu, mu dává potřebnou erudici pro zhodnocení toho, co nás čeká s novým stavebním zákonem.…

Stavba plotu: Kdy jít na stavební úřad

Nejen stavba domu, ale i oplocení má svá pravidla daná stavebním zákonem. Budování plotů mohou omezovat či upravovat také územní plány jednotlivých obcí a některé obce mohou mít mírně rozdílné prováděcí vyhlášky. Vždy je tak nutné ověřit si v dané lokalitě platná pravidla. Obecná zásada, že povolovat ani ohlašovat není…

Proč je třeba vyjádření správců inženýrských sítí

Dotaz čtenáře: Potřeboval bych poradit, už delší dobu přemýšlím o stavbě kolny na svém pozemku. Byl jsem se zeptat na našem stavebním úřadě. Dostal jsem k vyplnění žádost a instrukce, co všechno mám pro kladné vyřízení žádosti udělat. Obrázek plánované kolny s jejím umístěním na pozemku nakreslit zvládnu. Nevím ale,…

Nepřiznali jste nemovitost? Napravte to hned

Přiznání k dani z nemovitosti mělo termín podání do konce ledna. Tato povinnost se netýkala jen těch, kteří v loňském roce nějakou nemovitost koupili, ale třeba i přestavovali nebo prodávali. Termín, do kdy úřady pozdní podání ještě tolerovaly, je už pryč a za každý další den prodlení hrozí sankce. Podívejte…

RÁDCE: Úskalí reklamace stavby

Každý, kdo vlastní nemovitost, si alespoň jednou v životě projde stavebním procesem, ať už v podobě rekonstrukce bytového jádra, instalace vestavěných skříní nebo stavbou samotného domu. Občas se ovšem bohužel stane, že stavba nedopadne podle plánu a navíc má vady, nad kterými nelze jen tak mávnout rukou. Jak postupovat? Radí: Anna Dolejská – Absolventka…

RÁDCE: Jak ukončit dodávky energií při úmrtí v rodině

Na dotazy našich čtenářů týkající se ukončení smlouvy na sdružené dodávky energií po úmrtí příbuzného odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová. Období po smrti blízkého člověka je pro každého dotčeného velmi náročné a často spojené se zvykáním si na novou realitu. Nicméně je třeba mít na paměti, že toto období je pro…

RÁDCE: Rekonstrukce z hlediska práva

Při rekonstrukci nemovitosti je naprosto zásadní nepodcenit přípravu a nejprve si odpovědět na následující otázky. Bude k provedení rekonstrukce potřebné územní rozhodnutí nebo stavební povolení, či bude stačit ohlášení stavby? Před začátkem rekonstrukce si dotazem u příslušného stavebního úřadu zjistěte, zda budete potřebovat územní rozhodnutí a stavební povolení, nebo zda…

RÁDCE: Smlouva o dílo a cena stavby

Často se nás ptáte, jakým způsobem by měla být ve smlouvě o dílo zakotvena cena. Otázku jsme proto postoupili advokátce Hedvice Hartmanové a zde je její odpověď. Kdo se chystá postavit dům či rekonstruovat starší nebo nevyhovující nemovitost a není přitom sám „stavařem“ nebo technicky zručným a nadaným jedincem, je…