Strop je vyspělá technologie

Stropní konstrukce tvoří společně s nosnými stěnami, obvodovými stěnami a základy nosnou kostru každé stavby. Přenášejí zatížení z plochy do svislých stěn, zatížení schodiště, mají ztužující a prostorotvornou funkci. Na řešení stropu závisí pevnost, únosnost, stabilita a životnost stavby jako celku. Dnešní stavební technologie nabízejí celou řadu sofistikovaných řešení od univerzálních monolitických železobetonových stropů až po…

Stropy

Stropní konstrukce bývají velmi náročnou etapou při budování domu. Jsou každopádně jeho nezbytnou součástí nad sklepem, suterénem i dalšími podúrovňovými prostorami nad přízemím a pokud má dům více podlaží, tak i nad každým z nich. Stropy jsou prvky, které dům rozdělují v horizontální rovině a fungují současně jako nosná konstrukce.…

Výhody skládaných horizontů

Ve starých budovách stropy sestávaly z trámů, prkenného záklopu a izolační výplně hlušinou nebo škvárou. Postupem času je nahradily montážně jednodušší prefabrikované stropy a skládané konstrukce z nosníků a keramických vložek. Stropní konstrukce vždy musí být především pevná a únosná, neboť přenáší stálé a nahodilé zatížení do svislých nosných konstrukcí.…

Skládané stropní konstrukce

Stropní konstrukce představují největší a nejvíce namáhané souvislé plochy v domě, vyžadující zvláštní pozornost. Moderní stavebnictví postupně přimělo výrobce k rozšiřování sortimentu konstrukčních prvků tak, že dnes tvoří ucelené, vzájemně kompatibilní systémy. Hrubou stavbu domu tak lze pořídit z mnoha komponentů se „společným jmenovatelem“. Kromě cihel, zdicích bloků či tvárnic…