Průvodce stavebníka rozhodovacími procesy ve stavebním právu

Možná jste se s obdobnou situací již setkali. Chcete si na své zahradě postavit například zastřešenou kůlnu pro ochranu naštípaného dříví. Nakoupíte si materiál na stavbu, vyhradíte si své dva volné víkendy na uskutečnění stavby a pustíte se do práce. Po stráveném čase a po investování určitého obnosu peněz vám…

Co si počít s černou stavbou

Nejprve se podíváme na to, co vlastně všechno černou stavbou je. Černým stavbám se věnuje pouze jedno ustanovení zákona 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebního řádu (stavebního zákona), a to ustanovení § 129. Radí: JUDr. Pavel Kiršner, Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner Tímto ustanovením se však výčet černých…

S čím pomůže „institut nezbytné cesty“?

Co dělat, když jste v situaci, kdy vlastníte nemovitost, ale nemáte k ní přístup? Jak se vypořádat se situací, kdy nemůžete svou nemovitost řádně užívat, jelikož není dostatečně spojena s veřejnou cestou, a musíte tudíž využívat přístupu přes sousední pozemky? Ideálním způsobem řešení je dohodnout se v rámci sousedských vztahů…

PORADNA: Stavba garáže a plot

Dotaz čtenáře: Kvůli stavbě garáže jsme si nechali přeměřit pozemek a zjistili jsme, že nové zaměření nesedí přesně s průběhem plotu, přesahuje lehce do sousedního pozemku. Soused nám teď kvůli tomu nechce povolit stavbu garáže… Poradíte, co s tím? Radí: Mgr. Hedvika Hartmanová, AK Hartmanová & Steininger, www.hast-ak.com Ve vaší otázce se skrývají dva zásadní problémy. Prvním problémem je správné…

Nedostatečná vzdálenost rodinného domu od sousedů

Nemůžete si na své sousedy stěžovat, ale tak nějak máte pocit, že vám vidí až do talíře? Nejspíš vám chybí potřebné soukromí, protože sousedův dům je v nedostatečné vzdálenosti od vašeho. Má to svá velká rizika nejen s ohledem na soukromí, ale i při požáru. Problém nastává, pokud máte okna…

RÁDCE: Dům v ochranném pásmu

Dobrý den, mám domek v těsné blízkosti transformátoru. Je povinnost dodržovat nějaké zvláštní předpisy? Je možné vymoci na společnosti vlastnící transformátor jeho přesunutí do vzdálenějšího místa? Díky za odpověď. Odpovídá:  JUDr. Pavel Kiršner – Advokátní kancelář Ciprýn &Kiršner, info@cikr.cz, www.cikr.cz [lock] Dobrý den, Váš domek se nachází v ochranném pásmu kolem elektrizační soustavy. V okolí…

Stavební právo: Jak na smlouvu o dílo s architektem

Spolupráce s architektem při realizaci stav ebního záměru má nemálo výhod, především možnost individuálního návrhu „na míru“. Než se ale do projektování naplno pustíte, budete si muset upravit vzájemná práva a povinnosti, což by mělo ústit v uzavření smlouvy. Chápu, pro někoho toto bude představovat nutné zlo. Jenomže dobře nastavená…

Nepřiznali jste nemovitost? Napravte to hned

Přiznání k dani z nemovitosti mělo termín podání do konce ledna. Tato povinnost se netýkala jen těch, kteří v loňském roce nějakou nemovitost koupili, ale třeba i přestavovali nebo prodávali. Termín, do kdy úřady pozdní podání ještě tolerovaly, je už pryč a za každý další den prodlení hrozí sankce. Podívejte…

RÁDCE: Problém nepružné reakce

Dobrý den, již před pěti lety jsem si zažádala na stavebním úřadě o stavební povolení a do dnešního dne není toto řízení platně skončené. Je možné nějak donutit správní orgán, aby konečně rozhodl? Moc Vám děkuji, Petra Kyselá Odpovídá: Mgr. Štěpán Ciprýn – Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner, info@cikr.cz, www.cikr.cz…

RÁDCE: Problém s kácením stromů

Potřeboval bych poradit s kácením s romů na vlastním pozemku. Že prý, když mám zahradu oplocenou, můžu kácet cokoliv, ale když není, musím zažádat o povolení. Rád bych vykácel staré už neplodící jabloně u chalupy, kterou jsme zdědili, ale pozemek kolem nechceme znovu oplocovat (plot je již poničený). Místo nich chci vysázet…

Rozhovor: Obdivuji všechny, kdo se rozhodnou postavit si rodinný dům

ROZHOVOR – Na co všechno by měl pamatovat stavebník, který se rozhodne postavit rodinný dům, na to jsme se zašli zeptat do advokátní kanceláře CIKR za JUDr. Pavlem Kiršnerem a Mgr. Štěpánem Ciprýnem, kteří pravidelně odpovídají na vaše právní dotazy v naší rubrice Dopisy. Opravdu je u nás stavební řízení…

RÁDCE: Úskalí reklamace stavby

Každý, kdo vlastní nemovitost, si alespoň jednou v životě projde stavebním procesem, ať už v podobě rekonstrukce bytového jádra, instalace vestavěných skříní nebo stavbou samotného domu. Občas se ovšem bohužel stane, že stavba nedopadne podle plánu a navíc má vady, nad kterými nelze jen tak mávnout rukou. Jak postupovat? Radí: Anna Dolejská – Absolventka…

RÁDCE: Jak ukončit dodávky energií při úmrtí v rodině

Na dotazy našich čtenářů týkající se ukončení smlouvy na sdružené dodávky energií po úmrtí příbuzného odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová. Období po smrti blízkého člověka je pro každého dotčeného velmi náročné a často spojené se zvykáním si na novou realitu. Nicméně je třeba mít na paměti, že toto období je pro…

RÁDCE: Potřebujete půjčit peníze?

O dluhových pastech a lichvářských poskytovatelích půjček slyšel už snad každý. O tom, že jde o aktuální téma, svědčí mimo jiné i rostoucí počet započatých exekučních řízení za poslední léta. Poradíme, jak se vyvarovat budoucích finančních problémů. Radí: Anna Dolejská – Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se…

RÁDCE: Studna na zahradě

Na četné dotazy našich čtenářů týkající se vybudování vlastního zdroje vody odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová. Poslední teplá léta se nesla ve znamení extrémního sucha a nedostatku vody. Vyhlídky do dalších let se nejeví příliš optimisticky, tudíž se jistě nejeden z vás čtenářů v poslední době alespoň jednou zamyslel nad vlastním zdrojem…

RÁDCE: Rekonstrukce z hlediska práva

Při rekonstrukci nemovitosti je naprosto zásadní nepodcenit přípravu a nejprve si odpovědět na následující otázky. Bude k provedení rekonstrukce potřebné územní rozhodnutí nebo stavební povolení, či bude stačit ohlášení stavby? Před začátkem rekonstrukce si dotazem u příslušného stavebního úřadu zjistěte, zda budete potřebovat územní rozhodnutí a stavební povolení, nebo zda…

RÁDCE: Ploty a pozemky s věcným břemenem

Dotaz čtenářky: Jsem vlastníkem několika pozemků, které v souhrnu tvoří jednu plochu. Ovšem – uprostřed plochy mých pozemků je pozemek jiného vlastníka a na něm stojí budova. K tíži mých pozemků (s výjimkou jednoho) je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch pozemku tohoto jiného vlastníka. Mohu postavit plot…

RÁDCE: Smlouva o dílo a cena stavby

Často se nás ptáte, jakým způsobem by měla být ve smlouvě o dílo zakotvena cena. Otázku jsme proto postoupili advokátce Hedvice Hartmanové a zde je její odpověď. Kdo se chystá postavit dům či rekonstruovat starší nebo nevyhovující nemovitost a není přitom sám „stavařem“ nebo technicky zručným a nadaným jedincem, je…

RÁDCE: Kdy je třeba energetický štítek

Na časté dotazy našich čtenářů, týkající se problematiky průkazů energetické náročnosti budov, odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová. Situace, ve kterých je vlastník rodinného domu povinen opatřit svoji nemovitost energetickým štítkem (či správněji Průkazem energetické náročnosti budov), vyjadřujícím předpokládanou roční spotřebu energie, upravuje zákon o hospodaření s energií. Dosavadní vlastníci rodinných domů…

RÁDCE: Jste vystaveni nadměrnému hluku? Braňte se!

Ochranu před hlukem a vibracemi má za úkol zajišťovat stát, resp. příslušné orgány státní správy. Právě na ně se můžete obrátit, pokud máte podezření na překročení limitů hluku. Můžete tak dosáhnout realizace protihlukových opatření na náklady vlastníka zdroje hluku. Často jedinou možnou variantou je kompletní výměna oken. Pokud dům, kde…

RÁDCE: Sousedův strom mě ohrožuje. Co s tím mohu udělat?

Na poměrně časté dotazy našich čtenářů, týkající se vzájemných práv a povinností sousedů v souvislosti se stromy a keři ovlivňujícími sousední pozemek, odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová. Jak mám postupovat, když sousedův strom stíní mému pozemku? Obávám se, že ohrožuje i můj rodinný dům, při bouřce či silnějším větru se větve…