Nadměrný hluk ve společných prostorách bytového domu

Bytová jednotka v bytovém domě je složena ze samotného bytu a obnáší současně i podíl na společných částech domu. Tím jsou myšleny části, které podle své povahy a určení mají sloužit společně uživatelům jednotlivých bytových jednotek. Ne vždy jsou jasně stanovena pravidla pro používání a využívání těchto prostor, což může…